Veel bedrijven proberen waarde te creëren door de blinde vlekken in het huidige economische systeem te gebruiken. Dat doen ze door het ‘lekken’ van grondstoffen tijdens productie en gebruik te gebruiken als basis voor hun circulaire business modellen. Of door ‘iets’ te doen met afval.

Zo gebruiken ze bijvoorbeeld afvalstromen die goedkoper zijn dan ‘normale’ grondstoffen of ze gebruiken warmte die een bijproduct is van een ander bedrijf. Zo worden kosten bespaard en wordt economische waarde gecreëerd.

Door platforms te creëren waarop grondstoffen, energie en spullen gedeeld worden zoals huizen, auto’s of warmte, ontstaat collectief en gedeeld waarde. Kern is het makelen van (over) capaciteit, materiaal of spullen. Zo worden deze beter gebruikt en verdient de platformeigenaar geld op basis van bijvoorbeeld een vergoeding per transactie.

Schijnkringlopen

Vaak wordt gedacht dat modellen gebaseerd op lekkage per definitie ook ecologische en meervoudige waarden creëren. Dat is echter lang niet altijd zo. Het blijkt moeilijk om een organisatie- en verdienmodel te realiseren dat een poos meegaat, omdat klanten nog niet in dezelfde duurzaamheidmodus zitten als de ondernemer of omdat ontwerpen nog niet aansluiten bij de ambitie om materialen terug te winnen. Dan staat zelfs de economische winst nog ter discussie.

Hoe kan het dan wel?

Het landelijke onderzoek naar Business Modellen voor de Circulaire Economie (BMCE) leverde ruim 2800 reacties op. Er zijn 5.800 cases bekeken. Vervolginterviews ontsluiten dieper inzicht en er ontstaat zo een unieke lijst van de echte CE casussen in Nederland. De resultaten presenteren prof. Jan Jonker en zijn team tijdens een tweedaags event op 18 en 19 mei.

Op 18 mei is er de conferentie BMCE in de Eusebiuskerk te Arnhem waar de onderzoeksresultaten bekend worden gemaakt. Aansluitend is er buiten een bijzondere CE markt waar u kennis kunt maken met uiteenlopende CE initiatieven en producten. Op 19 mei is er de BMCE regiotour: u kunt dan op locatie gaan kijken bij ondernemers in Oost Nederland.

Wat neem je mee van de conferentie?

  • Je krijgt 100 circulaire voorbeelden, waarvan er altijd meerdere direct toepasbaar zijn op jouw bedrijf, je regio en / of de sector waarin je werkt.
  • Je krijgt inzicht in de ‘stand van het land’ in circulaire economie, concrete bouwstenen om er mee aan de slag te gaan en de inzichten en toekomstvisies van de top van de overheid en de Rabobank.
  • En bovenal: deze conferentie en de markt zijn vooral leuk, tastbaar, non-fundamentalistisch, geschikt voor alle Tonen, praktisch en leerzaam. Het is een ‘offer you can’t refuse’: alle tools voor de eerste stap van jouw persoonlijke circulaire toekomst, in één programma.

Aanmelden voor de conferentie

De activiteiten op 18 en 19 mei zijn afzonderlijk te bezoeken. De CE Markt en de BMCE regiotour zijn gratis toegankelijk en worden georganiseerd in samenwerking met CIRCLES.
Deelnemen? Meedoen? Klik hier voor meer informatie en aanmelden.