Circulair ondernemen, een specifieke manier van duurzaam ondernemen, begint steeds een grotere opmars te krijgen. Het wordt vooral veel gekoppeld aan mkb’ers in de bouw, maar het is toepasbaar op bijna alle ondernemers. Het is dan niet gek dat ook boekhouders zich bezig houden met het helpen van ondernemers met het circulair ondernemen. Maar wat wordt er nu precies verstaan onder circulair ondernemen? En welke rol kan een boekhouder hierin spelen?

Wat is circulair ondernemen?

Met circulair ondernemen wordt er vooral gekeken naar de circulaire-economie. In het kort betekent dit dat grondstoffen langer gebruikt worden, we meer bewust zijn over het gebruik hiervan en dat de materialen ook opnieuw gebruikt kunnen worden.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verlengen van de levensduur van producten, of dat de oude producten worden hergebruikt voor nieuwe. Een veelgebruikte term bij het circulair ondernemen is cradle-to-cradle, hierbij worden producten bewust gemaakt met het idee dat het hergebruikt kan worden.

Met de schaarste en stijging in prijs van grondstoffen lijkt circulair ondernemen de oplossing. Maar hoe ga je hier precies mee om? Los van het zelf circulair produceren kan circulair ook worden gebruikt binnen de processen in het bedrijf.

Ecologische, economische en sociale aspecten

Zoals hierboven vermeld denken we voornamelijk aan de circulaire-economie, maar bij circulair ondernemen wordt er ook gekeken naar ecologische en sociale aspecten. Onder circulair ondernemen verstaan we ook de belangen van het personeel: denk aan de arbeidsvoorwaarden en subsidieregelingen. Als bedrijf moet je dus niet alleen denken aan het economische en het milieu, maar ook de belangen van de mens.

Wanneer circulair ondernemen alleen wordt gebruikt voor de financiële voordelen kan dit een gat creëren bij zowel personeel als klant, het is dus belangrijk om hier een goede balans in te vinden. Gezien dit soort aspecten steeds belangrijker worden wordt het voor elke ondernemer tijd om hier goed over na te denken. Boekhouders en andere financiële bedrijven houden zich steeds meer bezig om de ondernemer hierbij te helpen.

Hoe kan de boekhouder helpen bij circulair ondernemen?

Je denkt niet gauw aan fiscale adviseurs als het gaat om duurzaamheid, toch kan er een grote rol worden gespeeld. Het is tegenwoordig belangrijk voor financiële dienstverleners om circulair te ondernemen, daarbij hebben ze dan vaak ook de benodigde kennis om klanten te helpen.

Het eerste wat het boekhoudkantoor gaat doen is kijken naar het gehele bedrijf: aan het bedrijf zelf is om te kijken naar vervuiling en het verkleinen van de ecologische footprint. Het stukje sociale aspect wordt behandeld door de boekhouder: hoe zijn de arbeidsvoorwaarden geregeld voor het personeel?

Het tweede is kijken naar de boekhouding en dan specifiek naar mogelijkheden voor verduurzaming. Zo wordt er gekeken naar bijvoorbeeld het jaarverslag of de belastingaangifte. Hier kan er worden gekeken of er investeringen, regelingen of subsidies zijn waar gebruikt van gemaakt kan worden.

Het laatste is het geven van advies gemaakt met bovenstaande informatie, en andere zaken die naar boven zijn gekomen. Financiële stress heeft een grote negatieve impact op het bedrijf. De boekhouder kan helpen met het financiële beleid, zo kan deze impact worden vermeden.