Op het SDG-forum in Brussel, het multi-stakeholdersforum over de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s), lanceerde CIFAL Flanders de eerste SDG Wegwijzer. “Al heel wat organisaties nemen initiatieven rond duurzaamheid, maar met deze brochure wil CIFAL Flanders nog meer mensen inspireren om met de SDG’s in Vlaanderen aan de slag te gaan. Daarom kiezen we voor een toegankelijke, Nederlandstalige vraag- en antwoordbrochure om organisaties op weg te helpen”, aldus Peter Wollaert, algemeen directeur CIFAL Flanders.

De Verenigde Naties stelden in 2015 een plan op om mondiale problemen zoals de klimaatcrisis, honger en onrecht de wereld uit te helpen. Dit resulteerde in de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling, bestaande uit 17 doelstellingen die dienen als moreel kompas naar/voor een betere en duurzamere toekomst.

De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, oftewel de Sustainable Development Goals (SDG’s) steunen op 5 pijlers: mens (leven in waardigheid), planeet (de planeet beschermen), welvaart (een leven dat ontplooiingskansen biedt), vrede (vrij van angst en geweld) en partnerschap (een vernieuwde mondiale solidariteit waar iedereen aan meedoet opdat niemand achterblijft). Met nog negen jaar te gaan voor we de deadline van 2030 bereiken, biedt CIFAL Flanders samen met het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken van de Vlaamse overheid, en met de hulp van communicatiebureau Pantarein Publishing en Verso, de SDG Wegwijzer aan. De SDG Wegwijzer is een laagdrempelige brochure met 85 vragen en antwoorden die doorverwijzen naar relevante kennisbronnen in het Vlaamse SDG-landschap: websites, artikels, rapporten,…

Minister-president van de Vlaamse Regering, Jan Jambon: “Niet enkel de overheid heeft een rol te vervullen, ook bedrijven, ngo’s, onderwijsinstellingen, burgers… moeten hun schouders zetten onder de duurzame transitie. De samenwerking van al deze partners is van doorslaggevend belang voor de realisatie van de SDG’s.”

Ook deze SDG Wegwijzer heeft een zo breed mogelijke reikwijdte als doel en richt zich op alle soorten organisaties (klein en groot, profit en non-profit). Enkel door allemaal samen te werken zullen we de SDG’s lokaal en mondiaal kunnen realiseren. Consulteer de SDG Wegwijzer hier en leer in 85 vragen alles over de SDG’s in Vlaanderen!