Het project ‘Win/win/win voor Ciba, Sappi en Milieu’ is een inspirerend voorbeeld van duurzaam ondernemen met als invalshoek de ontwikkeling van duurzame bedrijfsterreinen. Een project dat uitstekend aansluit bij de Responsible Care-gedachte. Ciba heeft hiermee haar doelstellingen bereikt om zowel de nitraatlozingen in afvalwater als het grondwater-gebruik voor proces- en koelwater vrijwel geheel te elimineren. . Voor het milieu betekent het project winst voor zowel de gebieden verdroging, verzuring en vermesting, als klimaat. Op 18 maart 2002 is de installatie in bedrijf genomen.

Responsible Care
De Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) stelde in 1999 de Responsible Care-prijs in om haar leden nog meer te stimuleren de prestaties op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu voortdurend te verbeteren. De inzendingen zijn beoordeeld door een onafhankelijke jury die, onder voorzitterschap van ir. M.E.E. Enthoven, bestaat uit vertegenwoordigers van overheid, milieubeweging en chemische bedrijven. De inzendingen worden beoordeeld op hun uitzonderlijke prestatie en de inspirerende werking voor andere bedrijven.