Niemand is een binnenmens. Behalve donderdag 16 november. Die dag komen namelijk 100 experts uit het bedrijfsleven en de politiek, retailers, ontwerpers, afvalverwerkers en gedragspsychologen op het hoofdkantoor van Bever bij elkaar om plannen te bedenken waarmee we het wereldwijde probleem van overproductie, overconsumptie, en afvalbergen vol onnodig weggegooide producten, kunnen oplossen.

In aanloop naar het evenement sprak Duurzaam Ondernemen met een aantal van de sprekers, waaronder Bianca Streng, sectormanager textiel bij MVO Nederland, Paul Schoenmakers namens Tony’s Chocolonely en Roeland Vervloet van Decathlon. Nu is het woord aan de initiatiefnemer, Christian de Jong, duurzaamheidsmanager bij Bever.

Wat bijzonder dat jullie zoveel concullega’s uitnodigen om in ‘het huis’ van Bever te vertellen over hun duurzaamheidsstrategie

Ik snap dat je dit zegt, maar wij zien dat juist als vanzelfsprekend. Werken aan duurzaamheid is een proces van vallen en opstaan. Een proces waar we alle hulp goed bij kunnen gebruiken. Ook wij hebben nog niet overal een oplossing voor. Als anderen dat wel al hebben, hoe fijn is het dan dat we elkaar kunnen helpen om dit proces te verbeteren en versnellen?

Kun je een voorbeeld geven van een oplossing waar jullie nog naar op zoek zijn?

Kapotte slaapmatten is bijvoorbeeld een van de uitdagingen waar we tegenaan lopen. Op dit moment weten we nog niet hoe we deze hoogwaardig kunnen recyclen, maar we krijgen ze wel veel binnen. Op dit moment staan zo’n 50 pallets met slaapmatten enorm in de weg. De makkelijkste oplossing zou zijn om een vrachtwagen te laten komen en ze alsnog naar de vuilstort te brengen. Maar we laten de berg juist ophopen totdat we een goede oplossing hebben gevonden.

Waar leggen jullie als Bever het accent als het gaat over verduurzamen?

Onze focus ligt op het verlengen van de levensduur: dus onderhoud, reparatie en hergebruik. Waaronder recycling. Maar ook in andere businessmodellen rondom non-ownership. Bovendien gaat het ook over hoe we consumenten kunnen bewegen om langer met product te laten doen. We willen met elkaar en van elkaar leren wat wel en niet werkt.

Werken jullie momenteel al met andere stakeholders samen om dit soort doelen te bereiken?

Uiteraard. Als Bever geloven we er oprecht in dat je pas echt kunt versnellen met circulaire oplossingen als je samenwerkt met andere ketenpartners. En als retailer hebben we daarin een unieke rol. We staan in het midden van de keten. Aan de achterkant kunnen we merken en producenten beïnvloeden en aan de voorkant helpen we consumenten om duurzame keuzes te maken. Dat is de reden dat we deelnemen aan verschillende werkgroepen en initiatieven rondom circulariteit en het oprichten van hetCirculair Samenwerkingsverband Outdoorindustrie (CSO). Met het samenwerkingsverband stimuleren we transparantie en kennisdeling.

Het Circulair Samenwerkingsverband Outdoorindustrie is niet het enige wat jullie hebben geïnitieerd om overconsumptie aan te pakken en de levensduur van producten te verlengen. Wat doen jullie nog meer?

Heel erg veel. Alleen al in 2022 hebben een inhouse wasservice opgericht om de levensduur van jassen en slaapzakken te verlengen. We hebben ons kledingreparatieatelier op het hoofdkantoor uitgebreid en 60% groei in reparaties gerealiseerd (tot bijna 16.000 reparaties). Ook heeft nu iedere Bever-winkel een speciale afdeling waar alles rondom reparatie en onderhoud bij elkaar komt. Met onderdelen om zelf te repareren, maar ook de mogelijkheid om kleine reparaties ter plekke uit te voeren.

Daarnaast hebben we de 2e Buitenkans-productenlijn gelanceerd. Dit zijn producten die zijn ingeleverd bij onze Buiten-Gebruikt-inleverpunten, zijn nagekeken door onze Buitenexperts, gewassen zijn en/of een kleine reparatie in ons reparatieatelier hebben ondergaan en volgens ons weer helemaal klaar zijn voor nieuwe avonturen. Deze 2e Buitenkans-productenlijn verkopen we vervolgens in een van onze winkels voor een lagere prijs en met een jaar garantie.

Verder hebben we ons aanbod van circulaire producten uitgebreid en de criteria van ons Our Planet-keurmerk van 23 naar 57 criteria opgeschaald. 2022 was ook het jaar waarin we het opleidingsprogramma over duurzaamheid voor onze medewerkers hebben gelanceerd, inclusief een ‘one day for the planet’-programma, waarbij medewerkers zich een werkdag per jaar inzetten om de wereld mooier te maken, door te helpen in onze recyclestraat of bij de clean-ups.

En naast de organisatie van ons tweede For Future Fridays-event, het Bever-alternatief voor Black Friday, zijn we ook gestart met het volledig in kaart brengen van onze scope 3-emissies, en we zijn verdergegaan met het realiseren van een reductie van scope 1- en 2-emissies sinds 2019 van 49%. Verder zijn we CO2-neutraal door compensatie van de overige emissies.

Wat is jouw persoonlijke visie op MVO?

Voor mij is MVO (of duurzaamheid) een van de belangrijkste topics in een bedrijfsstrategie. Helaas is dat nog niet bij ieder bedrijf het geval. Er zijn nog te veel organisaties die positieve verandering op dit vlak laten afhangen van de verplichtingen die vanuit de overheid komen, terwijl juist de commerciële wereld de slagkracht heeft om verandering te versnellen.

Gelukkig is dat bij Bever niet het geval. Bij iedereen die bij Bever werkt, zit Liefde voor Buiten al standaard in het DNA. De afgelopen vijf jaar heb ik mij ingezet om daarnaast ook het besef dat we de switch moeten maken van lineair en financieel denken naar circulariteit en meervoudige waardecreatie ­– waarbij ook de mens en de planeet profiteren – in het DNA te krijgen, en dat is gelukt.

En hoewel we nog een lange weg hebben te gaan, durf ik wel te stellen dat we daarin een voortrekkersrol hebben genomen. Door juist de kern van het probleem aan te pakken: minder consumeren en verantwoordelijkheid nemen voor al het afval dat we produceren.

Ik (wij) geloof dat we met deze duurzaamheidstrategie de basis leggen voor de verre toekomst.

Ondanks dat veel van deze activiteiten nu nog niet break-even zijn, is dat wel de missie. We willen namelijk op een duurzame manier verduurzamen. Een toekomstbestendige manier, waarbij het in alle opzichten bijdraagt aan de wereld, onze klant en het bedrijf.

Welke concrete stappen of maatregelen zouden hierin volgens jou snel en efficiënt kunnen worden geïmplementeerd?

Ik ben er vooral op gefocust dat alles wat we doen nog meer in de organisatie wordt verankerd en dat iedereen binnen Bever over de kennis beschikt om daar op een genuanceerde wijze met onze klanten over te kunnen praten. Voor ons is het enorm belangrijk dat we consumenten nog veel bewuster maken van de mogelijkheid van onderhoud en reparatie, in plaats van vervanging. Daar is nog een wereld te winnen.

Wat zijn jouw persoonlijke drijfveren?

Mijn persoonlijke drijfveer is dat ik simpelweg de wereld een stukje beter wil achterlaten. Ik ben mij ervan bewust dat ik als individu slechts beperkte invloed kan uitoefenen op de grote bewegingen in deze wereld, zoals klimaatverandering, maar zeker door mijn werk bij Bever kan ik er wel alles aan doen om onze impact zo beperkt mogelijk te houden.

En dan bedoel ik ook echt dóén. Het valt mij op dat er vooral veel gepraat wordt over verduurzamen, er wordt veel gerekend om verduurzaming te rechtvaardigen. Mijns inziens gaat het juist vooral om te acteren vanuit een geloof dat dit het juiste is om te doen om vervolgens ook gewoon over te gaan tot actie. En dat gaat een stuk verder dan een paar zonnepanelen op je dak leggen. Dat gaat over het herzien van kernprocessen, het herdefiniëren van ketenrelaties en het opzetten van nieuwe businessmodellen. Daar word ik enthousiast van! En kijkend naar de gastenlijst van ons evenement ben ik gelukkig niet de enige.