ChristenUnie dient Initiatiefnota Ondernemen met een maatschappelijke missie in en groei onder sociale ondernemingen

De ChristenUnie heeft vandaag de Initiatiefnota Ondernemen met een maatschappelijke missie ingediend. Hierin pleit Tweede Kamerlid Eppo Bruins voor een passende juridische positie voor sociale ondernemingen zodat zij hun maatschappelijke missie op een heldere en stevige manier kunnen vastleggen. Tevens is vandaag de Social Enterprise Monitor 2018 gepubliceerd. Het grootste jaarlijkse onderzoek onder sociale ondernemingen laat zien dat er niet alleen goede economische resultaten behaald worden, maar ook dat sociaal ondernemers zich actief inzetten om andere te beïnvloeden om hun missie te bereiken.

Initiatiefnota ‘Ondernemen met een maatschappelijke missie’

Sociale ondernemingen, zoals Fairphone, The Colour Kitchen en Kromkommer, zijn bedrijven primair met een maatschappelijke missie. Het grootste deel van deze bedrijven opereert vanuit een B.V., maar deze weerspiegelt hun maatschappelijke motivatie niet en biedt stakeholders zoals overheden en financiers geen garantie dat de missie voorop blijft staan. De stichting is niet geschikt om te ondernemen. Daarom pleit Bruins (ChristenUnie) voor de introductie van de B.V.m, een maatschappelijke status voor Besloten Vennootschappen.

Social Enterprise NL is positief over de Initiatiefnota, directeur en bestuursvoorzitter Mark Hillen: “Dit is een belangrijke stap voor de ontwikkeling van sociaal ondernemerschap in Nederland. Sociaal ondernemers willen hun maatschappelijke missie uitdragen en vastleggen en de voorstellen in de Initiatiefnota zijn een stap in de goede richting.“ Ook sociaal ondernemers reageren positief op de Initiatiefnota. Eva Gouwens, Managing Director Fairphone: “De initiatiefnota is een belangrijke stap om sociaal ondernemerschap te bevorderen en een duidelijk signaal naar buiten dat duurzame bedrijfsvoering mogelijk en wenselijk is.” Joske Paumen, voormalig directeur van The Colour Kitchen: “Idealiter kiezen wij voor de B.V.m. Transparanter en minder administratieve lasten.” 

Social Enterprise Monitor 2018: groei onder ondernemende activisten

Vandaag is tevens de Social Enterprise Monitor 2018 gepubliceerd. Uit het jaarlijkse onderzoek onder sociale ondernemingen wordt duidelijk dat er niet alleen goede economische resultaten behaald worden, maar ook dat sociaal ondernemers zich actief inzetten om andere te beïnvloeden om hun missie te bereiken.

De belangrijkste conclusies zijn:

 • Groei en toename winstgevendheid
  Het aandeel winstgevende sociale ondernemingen neemt toe. 44% van de ondernemingen gaf aan over 2017 winstgevend te zijn. Naarmate ondernemingen langer bestaat zijn ze vaker winstgevend. Ook omzet (26%) en werkgelegenheid (21%) nemen sterk toe bij sociale ondernemingen.
 • Ondernemers willen gekopieerd worden
  Impact vergroten gebeurt niet alleen door meer producten of diensten te verkopen, maar ook door andere spelers zoals bedrijven en overheden te beïnvloeden. Sociaal ondernemers zijn hier actief mee bezig, maar liefst 69% wil gekopieerd worden door andere bedrijven en 52% probeert het functioneren van een hele markt te veranderen.
 • Marktomstandigheden verbeteren, Rijksoverheid blijft achter
  Een grote meerderheid van ondernemers (77%) geeft aan dat ‘herkenning en erkenning’ voor sociale ondernemingen de afgelopen jaren is toegenomen. Ook geven ondernemers aan dat consumenten en bedrijven impact belangrijker vinden. Beleid van de Rijksoverheid is volgens ondernemers de afgelopen jaren niet verbeterd.
 • Impact wordt uitgevraagd en gemeten 
  Een ruime meerderheid van de ondernemingen (63%) geeft aan impact te meten. Dit percentage ligt iets hoger dan voorgaande jaren. Bij 75% van de ondernemingen vraagt een van de stakeholders om een impact rapportage. Een kleine groep (8%) ondernemers aan de meetindicatoren in te stellen aan de hand van de SDG’s.

Share Button