Chemelot ontvouwt concrete plannen voor klimaatneutrale chemiesite in 2050

Vandaag heeft Chemelot, grootste chemiesite in Nederland gelegen in Sittard-Geleen, haar plannen en ambities voor een klimaatneutrale site in 2050 ontvouwd en aangeboden aan leden van zowel de Jonge Klimaatbeweging als de Klimaat en Energie Koepel, het netwerk van jonge professionals in energie- en klimaatvraagstukken. Voor deze clubs is gekozen omdat zij bij uitstek een grote rol spelen bij de uiteindelijke uitvoering en draagvlak voor de energietransitie. Ook zijn de plannen aangeboden aan betrokken parlementariërs. De plannen vormen tevens de basis voor de inzet van Chemelot voor het later dit jaar te sluiten Klimaatakkoord.

Chemelot heeft de afgelopen tijd met betrokken bedrijven, gevestigd op het chemiepark, zoals SABIC, OCI en DSM, de Brightlands Chemelot Campus en overheden hard gewerkt aan een concreet plan voor een volledig klimaatneutrale chemiesite in 2050. Het is een ambitieus plan waarbij de betrokkenheid en inzet van de overheid hard nodig is. Op sommige terreinen moeten er nog technieken worden ontwikkeld en soms moet er wetgeving worden aangepast of infrastructuur worden aangelegd. Daarnaast is het noodzakelijk dat er robuuste financiële arrangementen worden ontwikkeld om zaken te kunnen realiseren. Samen met onze plannen en projecten hebben we een aantal randvoorwaarden geformuleerd die noodzakelijk zijn voor het waarmaken van de geformuleerde ambities.

Het gepresenteerde voorstel zijn de hoofdlijnen van de plannen voor 2050 beschreven met de daarbij behorende randvoorwaarden. Daarnaast is er een concrete lijst van projecten opgenomen voor een mogelijke CO2-reductie van circa 50% in 2030. Chemelot heeft een duidelijke visie om in 2050 klimaatneutraal te opereren, waardoor alle producten, die Chemelot vandaag maakt, ook in de toekomst beschikbaar zijn, maar dan groen. Hiervoor zet Chemelot in op zowel grondstofvergroening als op energievergroening. Dus niet alleen een energietransitie maar een industrietransitie.

Deze vergroening vindt plaats op basis van de volgende vijf programmalijnen:

1. Elektrificatie op basis van groene energie

2. Grondstofvergroening

3. Circulair

4. Procesverbetering en -optimalisatie

5. CCS en CCU

In de huidige situatie krijgt Chemelot twee grote fossiele stromen per buisleiding binnen; aardgas en nafta. Deze worden gebruikt als grondstof en energiedrager. Door deze stromen te vergroenen en voor de energievoorziening over te schakelen op duurzame elektriciteit, kunnen we alle fabrieken binnen Chemelot verduurzamen. Die grote mate van verbondenheid tussen de fabrieken biedt enerzijds een unieke kans, maar maakt ook dat de verschillende stappen uitermate gecoördineerd moeten verlopen. 

Om deze visie tot werkelijkheid te maken, is ontwikkeling van technologie nodig door middel van proefprojecten en – op langere termijn – demoprojecten. Met de combinatie van Campus en Industrieel Park is Chemelot bij uitstek geschikt om die technologie-ontwikkeling op te pakken, ook voor andere clusters.

Op weg naar 2050, kunnen we tot 2030 dan al een aantal stappen in de goede richting zetten, op het gebied van gedeeltelijke vergroening van de twee grondstoffen en gedeeltelijke elektrificering. Daarnaast zijn er nog stappen mogelijk in energie-efficiëntie, de reductie van N2O, CCU (inzet van CO2 als grondstof) en CCS (CO2-opslag) als tijdelijke oplossing.

Chemelot heeft deze plannen ontwikkeld in nauwe samenwerking met de Provincie Limburg en zal in de komende tijd verder werken aan de praktische vertaling en uitwerking van de plannen.

Share Button