Scholt Energy gaat, in samenwerking met HMB, Charge Management toepassen bij Jan Bakker Transport. Door de beperkte netwerkcapaciteit in de regio realiseert het transportbedrijf een zelfvoorzienend laadplein dat gebruik maakt van de zoninstallatie op het dak aangevuld met batterijen en een noodstroomvoorziening. Jan Bakker zet hiermee een grote stap richting CO2-neutraliteit.

Vanuit de ambitie om bij te dragen aan de verduurzaming van de Nederlandse transportsector investeerde Jan Bakker in de aanschaf van 18 extra elektrische Volvo vrachtwagens, bovenop de bestaande 2 elektrische vrachtwagens. Het bedrijf stuitte echter al snel op de beperkingen van het elektriciteitsnet, veroorzaakt door netcongestie in de regio Hattemerbroek. Met een gecontracteerd vermogen van 60 kW mag er niet meer stroom van het net worden afgenomen dan er wordt verbruikt. Samen met HMB onderzocht Scholt Energy de mogelijkheden om de laadinfrastructuur van Jan Bakker zo energie-efficiënt mogelijk in te zetten.

De oplossing: Charge Management

Charge Management maakt het mogelijk kosten te optimaliseren door het laadprofiel van elektrische voertuigen af te stemmen op de beschikbare netcapaciteit, lokaal opgewekte zonnestroom en de batterijcapaciteit. De elektrische Volvo trucks hebben ieder een batterij-inhoud van 560 kWh. Bakker gebruikt de eigen opgewekte zonne-energie van ongeveer 1,6 miljoen kWh in combinatie met een 6000 kWh batterijopslag om ervoor te zorgen dat er altijd voldoende laadstroom beschikbaar is voor de trucks. Door de elektrische trucks direct te laden met zonne-energie of opgeslagen energie uit de batterij, komen deze kilowatturen in aanmerking voor groene Hernieuwbare Brandstof Eenheden (HBE’s). Charge Management biedt de volgende voordelen:

  • Reduceren van verbruikspieken en CO2-uitstoot
  • Optimaliseren van het gebruik van lokaal opgewekte duurzame energie
  • Slim laden van e-trucks op basis van bezetting, prioriteit, weersvoorspellingen en de energiemarkt
  • Verbeteren van de businesscase door te voorkomen dat er zwaardere netwerkverbindingen nodig zijn
  • Het genereren van (groene) Hernieuwbare Brandstof Eenheid (HBE) dient als verdienmodel

Het totale project is opgedeeld in twee fases, omdat de elektrische vrachtwagens sneller worden geleverd dan bepaalde flexibele assets zoals de laadpalen en batterijen. In de eerste fase worden onder andere 10 mobiele laders geleverd om de eerste vrachtwagens te laden. In de tweede fase wordt het laadplein uitgebreid met een nieuwe trafo, nog eens 20 extra laadplekken, drie batterijen en NSA. Partner HMB levert het volledige project op inclusief batterij, laadinfrastructuur, trafo en bekabeling.

Rol Scholt Energy

Scholt Energy verzorgt in de basis de energielevering van Jan Bakker. Daarnaast richt Scholt het Charge Management systeem in door het creëren van een koppeling tussen de laadinfrastructuur, noodstroomvoorziening en batterijen. Scholt bepaalt welke energiemeters waar worden geplaatst en leest deze uit. Daarnaast regelt Scholt de integratie van het Charge Management Systeem bij Jan Bakker en de implementatie van het smart charging algoritme. Marktanalisten van Scholt analyseren ontwikkelingen en de (toekomstige) energieprijzen om het smart charging algoritme hierop af te stemmen. Tot slot draagt Scholt Energy zorg voor alles omtrent HBE’s. Van het aanmelden bij de Nederlandse Emissie Autoriteit tot het verhandelen van de HBE’s op de markt.

Over Jan Bakker

Als grote speler binnen de agrarische sector en voedingsmiddelenindustrie faciliteert Jan Bakker de distributie van diverse ruwvoeders, bijproducten, vloeibare restmaterialen en meststoffen. In 1985 startte oprichter Jan Bakker met de fouragehandel. Inmiddels presenteren ze een breed aanbod van producten en diensten, aangestuurd vanuit de vestiging in Hattemerbroek. Jan Bakker behoort tot een van de eerste transportbedrijven zonder enige CO2-uitstoot in Nederland.