Wereldwijd worstelen CEO’s met de reductie van broeikasgassen. Dat geldt ook voor bedrijfsbestuurders in Nederland, zo blijkt uit PwC’s 25e CEO Survey. Een kwart van de Nederlandse respondenten streeft naar ‘net zero’. Ruim een derde zegt daarvoor voorbereidingen te treffen en nog een derde is niet bezig met een net-zero-doelstelling. In de uitkomsten van PwC’s CEO Survey zijn wereldwijd de antwoorden van 4.446 CEO’s betrokken, onder wie 84 Nederlandse CEO’s. De respondenten zijn zeer optimistisch over de economische vooruitzichten voor de komende twaalf maanden.

Een kwart van de CEO’s streeft naar ‘net zero’

25 procent van de Nederlandse CEO’s geeft in de survey aan te streven naar ‘net zero’ en 36 procent is daarmee bezig. Een net-zero-doelstelling betekent dat organisaties streven naar het terugdringen van al hun emissies, zowel die direct door het eigen bedrijf worden veroorzaakt als in hun keten.

Van deze beide groepen respondenten geeft bijna de helft aan dat ze deze net-zero-doelstelling heeft verbonden of wil verbinden aan ‘science-based targets’. Dat betekent dat een organisatie haar emissiereductiedoelstellingen heeft afgestemd op het klimaatakkoord van Parijs. De wereldwijde actie die nodig is om die doelstelling te halen, wordt hiermee als het ware vertaald naar bedrijfsniveau.

Reductiedoelstellingen in strategie

Om de doelstellingen van Parijs te halen, moet de wereldwijde CO2-uitstoot uiterlijk 2030 met de helft gehalveerd zijn en ‘net zero’ bereikt worden in 2050. Die doelstellingen komen alleen binnen bereik als vrijwel elke sector transformeert.

Overigens is het niet zo dat bedrijven die geen net-zero-doelstelling hebben, niks doen: uit een andere uitkomst van de CEO Survey blijkt namelijk dat 56 procent van de Nederlandse CEO’s CO2-reductiedoelstellingen heeft opgenomen in de bedrijfsstrategie. Afgezet tegen het totale, wereldwijde aantal respondenten is dat percentage hoog.

‘Bedrijven op zoek naar kennis over meten impact’

Toch is het percentage Nederlandse CEO’s dat niet naar ‘net zero’ streeft en de reductie van broeikasgassen niet in de bedrijfsstrategie heeft opgenomen, nog behoorlijk groot. De CEO van PwC Nederland, Ad van Gils, noemt dit opvallend.

‘Zeker omdat iedereen het heeft over het klimaat. Voor het kerstreces was de COP26-top in Glasgow. Je ziet echter dat de concrete vertaling van de ambitie om het probleem op te lossen bij bedrijven beperkt is. Dat is niet zozeer onwil. Bedrijven zijn op zoek naar kennis over het meten van impact en over het maken van plannen die bijdragen aan die energietransitie. Ze zijn op zoek naar hulp om hun mogelijke bijdrage te vertalen naar een concrete ambitie. Daar is nog veel werk aan de winkel.’

CEO’s die zich hebben verbonden aan ‘net zero’

Bedrijven met een (toekomstige) net-zero-doelstelling die (willen) aansluiten bij een ‘science-based target’