Het bedrijfsleven staat voor de uitdaging om met nieuwe technieken en innovaties de steden van de toekomst schoon en slim te maken. In de komende jaren zullen we met elkaar naar manieren zoeken om de energie-efficiency te optimaliseren en uitstootvrije steden te creëren. BMW maakt een duidelijk statement door samen met een groep koplopers de stap te zetten naar volledig duurzame mobiliteit door met elkaar aanzienlijk minder CO2 uit te stoten. 

Diverse CEO’s van vooraanstaande Nederlandse bedrijven namen daartoe deel aan de CEO Conventie Vision Full Electric 2030, die begin september werd gehouden bij BMW Amsterdam. Ter afsluiting onderschreven zij de claim “I will take action now to be a leader in full electric mobility” door hun handtekening te plaatsen op een 100% elektrische BMW i3, waarmee ze de noodzaak onderschreven om gezamenlijk stappen te zetten naar volledig duurzame mobiliteit.

“Het was mijn ambitie om met deze bijzondere bijeenkomst een krachtige impuls te geven aan de verduurzaming van onze Nederlandse samenleving”, vertelt Neil Fiorentinos, algemeen directeur BMW Group Nederland. “Mobiliteit is drastisch aan het veranderen. Zelfrijdende voertuigen, connectiviteit en deelauto’s zullen een grote impact hebben op de aanblik van onze wereld over tien jaar. Elektrische mobiliteit is in al deze toekomstconcepten de basis en levert nu al een grote bijdrage aan luchtkwaliteit en CO2-reductie.”

Duurzaam is de nieuwe norm.
Peter Bakker, president van de World Business Council for Sustainable Development gaf in een keynote zijn visie op de ontwikkelingen rondom duurzaamheid vanuit mondiaal perspectief en drong er bij de aanwezigen op aan nu in actie te komen en aan te haken bij de koplopers op dit gebied. “De tijd is voorbij dat je iets goeds erbij doet. Vandaag moet je als CEO duurzaamheid meenemen in iedere beslissing die je maakt.”

Ruud Koornstra, Nationale Energiecommissaris
“Nederland kan in vijftien jaar volledig duurzaam zijn als we willen. Dat kunnen we bereiken door initiatieven te nemen, samen te werken en gewoon te beginnen. Mobiliteit is een belangrijke pijler waarbij op een eenvoudige manier veel winst te behalen is. De alternatieven zijn er, waarom nog wachten?”

Willem van der Leegte, president-directeur VDL Groep
“Met onze leidende positie in Europa op het gebied van elektrische openbaarvervoerbussen, ontwikkelingen rond de elektrische truck, energieopslagsystemen die batterijen een tweede leven bieden en automatisch geleide voertuigen staat verduurzaming hoog op onze agenda.
VDL Groep zet zich in voor verantwoord materiaalgebruik en het terugdringen van energieverbruik en emissies. Het elektrificeren van zogeheten heavy-duty mobiliteit is een onderdeel van onze aanpak rond slimme mobiliteit. Elektrische mobiliteit is reeds beschikbaar en vormt de basis van toekomstige mobiliteitsconcepten die een grote impact op ons leven krijgen, zoals ook autonoom rijden en connectiviteit.”

“Je ziet dat de eerste bedrijven inmiddels durven te zeggen dat ze overstappen naar volledig elektrische mobiliteit, niet in een nabije of verre toekomst, maar vandaag”, voegt Fiorentinos nog toe. “Dat is inspirerend, want als we een verschil willen maken in 2025 of 2030 dan vraagt dat nu om het zetten van de eerste stappen.”

Noot:  BMW i biedt de bezoekers van het Nationaal Sustainability Congres op 9 november a.s. de mogelijkheid om een 100% elektrische BMW i3 te delen. BMW verzorgt een gratis pendeldienst van CS Den Bosch naar Congrescentrum 1931 v.v. De bezoekers mogen zelf tijdens deze rit de BMW i3 rijden, of zich door een van de chauffeurs laten rijden.