Dick Boer over zijn benoeming: “Ahold werkt al jaren samen met het CGF en het is een eer om nu op zo’n hoog niveau bij de organisatie betrokken te zijn. Het CGF bevindt zich in een unieke uitgangspositie om de visie van de sector te onder de aandacht te brengen en veranderingen door te voeren. Dat het CGF ondernemingen ten bate van klanten kan samenbrengen, maakt het werk van het forum relevant én belangrijk. Ik verheug me erop om bij te dragen aan de internationale werkwijzen van het CGF en om op alle niveaus de noodzaak van samenwerking tussen de leden van het CGF te stimuleren”.

De twee nieuwe voorzitters nemen de plaats in van vertrekkende covoorzitters Muhtar Kent, Chairman en CEO van The Coca-Cola Company en Gareth Ackerman, Chairman van Pick ‘n’ Pay. Dick Boer en Paul Bulcke benadrukten de bijzondere bijdrage van de heren Kent en Ackerman aan het CGF in de afgelopen jaren en hebben hen namens het bestuur bedankt voor hun uitmuntend leiderschap.

Het Consumer Goods Forum is in juni 2009 opgericht en wordt geleid door de Raad van Bestuur, die bestaat uit 50 CEO’s en voorzitters van producenten en retailers. Het CGF fungeert als een wereldwijd platform voor kennisuitwisseling en initiatieven rond vijf strategische prioriteiten – opkomende trends, duurzaamheid, gezondheid en veiligheid, operationele excellence en kennisdeling, alsook de persoonlijke groei van mensen – die van groot belang zijn voor de ontwikkeling van de sector consumentengoederen.

De visie van het CGF is ‘Better lives through better business’. Om die visie te kunnen realiseren, heeft het forum van zijn leden een mandaat gekregen om een gezamenlijke positie te formuleren ten aanzien van belangrijke strategische en operationele aangelegenheden die de sector consumentengoederen aangaan, zoals gezondere keuzes voor de consument en meer informatie over producten en diensten.

Via de hoofdzetel Parijs en regiokantoren in Washington, D.C. en Tokio bereikt het Consumer Goods Forum leden over de hele wereld. Het is een afspiegeling van de diversiteit van de sector voor wat betreft regio, omvang, productcategorie en winkelformule. De leden van het forum zijn samen goed voor een omzet van EUR 2,5 biljoen. De CGF retailers en producenten bieden direct werk aan bijna 10 miljoen mensen, met naar schatting nog 90 miljoen banen in de hele keten.