Wij zullen niets nalaten om het klinkeraandeel in cement te verminderen†, aldus Theo Pluijmen, lid van de Raad van Bestuur van ENCI Holding, onderdeel van HeidelbergCement Benelux. Hij noemt als reden, dat bij de productie van portlandklinker in verhouding veel CO2 vrijkomt. Daarnaast wil HeidelbergCement Benelux meer gebruik maken van alternatieve brandstoffen. Op groepsniveau hebben de bedrijven van HeidelbergCement afgesproken de CO2-uitstoot in 2010 met 15 procent omlaag te brengen ten opzichte van 1990.