Op 17 november 2016 wordt voor het eerst Purpose Day georganiseerd. Purpose, oftewel zingeving, wordt binnen bedrijfsvoering gezien als hét fundament voor maatschappelijk relevant ondernemen. Op de eerste Purpose Day worden bedrijven opgeroepen om met purpose aan de slag te gaan en organiseert De Droomfabriek hierovereen conferentie bij de Impact Hub in Amsterdam.

Toekomstbestendig ondernemen

In toenemende mate heeft de consument aandacht voor de wijze waarop bedrijven ondernemen en bekijkt deze steeds kritischer hoe ze produceren, zoals de herkomst van materialen, de sociale omstandigheden waarin medewerkers moeten werkenen de milieu impact. Transparantiedoor bedrijven wordt steeds meer een vereiste en slechts voor winst ondernemen wordt vaak niet langer door de consument geaccepteerd.Organisaties dienen hun intrinsieke motivatie om te bestaan te vinden, toe te passen en uit te dragen. Bedrijven als Patagonia, Tesla en Buurtzorg zijn de game changers, die laten zien dat je succesvol kunt zijn met ondernemen vanuit een sterke purpose.

Purpose Day

Purpose gaat over wat je wilt veranderen in de wereld en hoe je hieraan bij kan dragen. Op Purpose Day wordt hierbij stilgestaan vanuit de overtuiging dat dit een essentieelstartpunt is voor een toekomstbestendige en daarmee maatschappelijk relevante onderneming. Op deze dag worden bedrijven opgeroepen om binnen de organisatie hun purpose te bespreken en concrete doelen te formuleren hoe zij hieraan kunnen bijdragen.

Purpose Day conferentie

Ter ere van de eerste Purpose Day wordt er ook een Purpose Day conferentie gehouden door De Droomfabriek bij de Impact Hub in Amsterdam. Tijdens deze bijeenkomst komt een gevarieerde groep van jonge pioniers en decisionmakers uit het bedrijfsleven bijeen om hun eigen purpose te ontdekken, deze scherp te stellen en te leren hoe zij hun purposemiddels storytelling intern en naar de consument kunnen overdragen. Aanwezigen doen inspiratie op middels pakkende presentaties van impactvolle bedrijven die vanuit purpose werken, zoals ShareNL, Rituals en Moyee en krijgen toegang tot een netwerk van gedreven en succesvolle purpose-driven organisaties. De conferentie is een enerverende dag met inspirerende lezingen en intensieve workshops waar tools worden aangereikt om zingeving toe te passen binnen een zakelijke omgeving.

Purpose Day Purpose Day is een initiatief van Ralph Zebregs van De Droomfabriek: “Purpose beschrijft de werkelijke reden waarom een bedrijf bestaat. Werknemers en klanten ervaren het als een oprechte intentie en een doel om na te streven. Het draait allemaal om het creëren van betekenisvolle waarde, om de wereld een beetje beter te maken. Personen en bedrijven die hun purpose hebben gevonden zijn in staat om nieuwe structuren, nieuwe manieren van samenwerken, betere producten en diensten te creëren. Met Purpose Day willen we daarom meer bedrijven motiveren om vanuit purpose te werken en hen van de tools voorzien om dit te doen!”