De Provincie had het BCN op 16 augustus 2002 al geschreven dat het -op dit moment geen zaken doet met IHC Caland en ook in de nabije toekomst niet voorziet dat zij direct of indirect- opdrachten aan dit bedrijf zal verlenen.” En ook: -De provincie Zuid-Holland onderschrijft uiteraard- het ontmoedigingsbeleid van het Rijk ten aanzien van handel en investeringen in
Burma volledig, zolang de politieke en mensenrechtensituatie geen structurele verbeteringen laten zien.”

Het BCN heeft wethouder Bruins verzocht om -met inachtneming van de genoemde brief van GS en het officiële Nederlandse beleid ten aanzien van Burma- IHC Caland op geen enkele wijze een rol te laten spelen in de aanleg van de Hubertustunnel of enig ander project in de gemeente Den Haag. Dit zolang IHC weigert gehoor te geven aan de al jarenlange oproep van onder andere de Burmese oppositie, waaronder Nobelprijswinnares Aung San Suu Kyi, om economische activiteiten in Burma te beëindigen, aangezien deze uitsluitend het militaire regime ondersteunen.”

In de afgelopen maanden hebben talloze protesten tegen IHC Caland plaatsgevonden vanuit vakbonden, milieuorganisaties, kerken, bedrijven, banken en vrijwel alle fracties in de Tweede Kamer. De Nederlandse regering heeft een officieel economisch ontmoedigingsbeleid ten aanzien van Burma. Veel bedrijven hebben Burma in de afgelopen jaren reeds verlaten, waaronder Shell, Philips, Heineken, ING, Triumph etc.