Het aardige is dat de Wereldwinkel, die in de wat idealistische hoek zit, door dit project meer midden in de maatschappij komt te staan. Dat ik zelf bij de Bijenkorf en Rabobank heb gewerkt, helpt natuurlijk mee. Ook mijn huidige werkgever is nu sponsor. Zo brengt GITP kennis in op het gebied van competentiemanagement, die niet voor iedereen zo toegankelijk is. Inmiddels heb ik bedacht dat sommige collega’s zich ook meer voor dit soort vrijwilligersprojecten zouden kunnen inzetten. Er zijn in Nederland bijvoorbeeld 400 wereldwinkels. GITP kan zo structureel invulling geven aan meer maatschappelijk verantwoord ondernemen . De directie heeft daar in principe ‘ja’ tegen gezegd. Ik ga nu in ons interne blad schrijven hoe leuk het is en nodig collega’s uit zich bij dit initiatief aan te sluiten. GITP biedt ze dan bepaalde faciliteiten. De bedrijfsleider van Vobis Eindhoven, die ook sponsor is en ons computers en randapparatuur tegen inkoopprijs levert, heeft toegezegd dat hij bedrijfsleiders van Vobis-winkels in andere steden dan wel warm wil maken voor sponsoring.

Het opzetten van zo’n sponsorproject en het uitbouwen ervan is voor mij een deel van de kick. Het is een uitdaging om te laten zien dat dingen anders kunnen dan mensen veronderstellen. Er zijn nog weinig vrijwilligersorganisaties die zo gestructureerd met sponsors omgaan. Ik heb een klein boekje geschreven over hoe we dat doen en het geeft me plezier om dat aan anderen te geven. Ik word soms ook uitgenodigd om iets over het project te komen vertellen of te schrijven. Daardoor kost het me op dit moment wel twee à drie dagdelen per week. Daar komt bij dat we met de Wereldwinkel Eindhoven forse stappen zetten. Ik heb ingebracht dat er een ondernemingsplan moest worden opgesteld. Daar is weer uit voortgekomen dat we een betaalde bedrijfsleider gaan aantrekken. Dat wordt nodig, want we praten toch over een omzet van ruim drieënhalve ton per jaar. Het functieprofiel en de selectiemethode zijn gebaseerd op methodieken van GITP. Het is leuk om zo bij te dragen aan de verdere professionalisering van de Wereldwinkel. Samen met de veertig andere vrijwilligers bouw je zoiets op. Daardoor is er in de afgelopen drie jaar dat ik hier werk over en weer een hechte band ontstaan.’