Op 9 mei hebben 19 bedrijven en 2 branche organisaties uit de tuinbouwsector met trots de publicatie ‘Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en SDG’s: voorbeelden uit de praktijk’ gelanceerd. In deze publicatie wordt aan de hand van de voorbeelden uit hun dagelijkse praktijk van ondernemen en belangenbehartiging, inzichtelijk gemaakt hoe deze raken aan de Sustainable Developments Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties: de bijdrage van de sector tuinbouw en uitgangsmaterialen aan de verdere verduurzaming van deze wereld.

Loek Hermans, boegbeeld van Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U), was aanwezig bij de lancering die plaatsvond bij Beekenkamp/Deliflor. Hermans gaf aan dat de topsector op verzoek van een aantal bedrijven het initiatief heeft genomen tot deze bundeling van aansprekende praktijkvoorbeelden om daarmee anderen te laten zien wat er gebeurt in de innovatieve tuinbouwketen. En ook om andere bedrijven te stimuleren om de SDG’s als taal voor de impact die ze maken en kunnen maken wat betreft duurzaamheid. In de verschillende deelsectoren binnen de tuinbouw wordt meer en meer gewerkt met de SDG’s. De Topsector heeft een aantal voorbeelden hiervan in een eerste publicatie bij elkaar gebracht en zal als ambassadeur voor de sector deze publicatie in de nationale en internationale contacten presenteren.

Tijdens de bijeenkomst bij Deliflor gaven de bedrijven aan door te willen gaan in de kennisuitwisseling die is gestart tijdens het maken van de publicatie. Ze vormen en Community of Practice: door ervaringen te delen en te zien hoe bedrijven aan de slag zijn met de SDG’s hopen ze zo de impact van de sector op duurzaamheid te vergroten.

Voorbeelden van projecten die in de brochure aan de orde komen:

  • Natuurlijke oplossingen leiden tot meer en gezonder voedsel (KoppertBiological Systems).
  • Ultra efficiënt telen; minderwatergebruik en meer opbrengst (Priva).
  • Innovatieve teeltsystemen (RijkZwaan).
  • Energie oogsten uit zonlicht klaar voor glastuinbouw (Ter Laak).
  • Van restwarmte via aardwarmte naar de waterstofcentrale (KoppertCress).
  • Digitale marktplaats leidt tot meer transparantie (Royal Flora Holland).

Ondernemers die hebben meegewerkt aan deze publicatie zijn: GroentenFruit Huis, Plantum, Rijk Zwaan, East West Seeds, Beekenkamp Groep, DOOR, Koppert Cress, Ter Laak Orchids, Agrocare Growers, Certhon Greenhouse Solutions, Hoogendoorn Growth Group, Incotec, Koppert Biological Systems, Priva, Grodan, Royal Brinkman, Best Fresh Group, Nature’s Pride en Royal FloraHolland.

Adviesbureau Sustainalize heeft het project begeleid en de organisatie geadviseerd in de uitvoering.

Downloads: