In Brainport Eindhoven werken bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheid samen aan een sterke economie en een regio die zorgdraagt voor het welzijn van onze inwoners. Het gezamenlijke doel is om de regio nóg sterker over te dragen aan de volgende generatie. Daarom roept Brainport Development de regio op om het charter voor duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals; SDG’s) te ondertekenen: het SDG Charter. Hiermee wordt de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onze toekomst genomen. De ondertekenaars kunnen elkaar zo helpen om de duurzame ontwikkelingsdoelen te behalen.

Officiële ondertekening in aanwezigheid van minister Kaag

Op woensdag 17 april wordt het SDG Charter officieel ondertekend door Brainport Eindhoven. Dat gebeurt op High Tech Campus Eindhoven in aanwezigheid van minister Kaag. Brainport Eindhoven is de eerste in Nederland die het Charter als triple helix regio ondertekent.

Meer informatie