Bouwsector in België zet schouders onder online matchmaker richting circulaire bouweconomie

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) heeft in samenwerking met bouwbedrijf BESIX, Vlaanderen Circulair en FLOOW2 onlangs het online deelplatform Werflink gelanceerd. Bouwbedrijven in heel België kunnen nu ongebruikt bouwmaterieel, materiaaloverschotten en vrachtruimte optimaal op elkaar afstemmen via www.werflink.be. Het is de bedoeling om als bouwsector de beschikbare middelen slim in te zetten op lokaal niveau dankzij dit matching platform. Dit om verspilling tegen te gaan, overschotten niet verloren te laten gaan, kosten te besparen aangezien geen nieuw materiaal hoeft aangekocht te worden enz. Momenteel is dit initiatief een uitgebreide testfase ingegaan met de medewerking van een resem bouwbedrijven in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Bovendien zullen ook bedrijven uit Noord-Frankrijk kunnen deelnemen aan dit initiatief

Het basisidee van dit initiatief is om vraag en aanbod te matchen tussen bedrijven en werven uit eenzelfde regio om onnodig transport te vermijden. Bouwbedrijven met overtollige materialen op hun werven of machines die tijdelijk stilstaan of met beschikbare vrachtruimte kunnen op die manier gelinkt worden aan aannemers die er naar op zoek zijn. Beide hoeven enkel en eenvoudigweg een account aan te maken om hun aanbod of vraag kenbaar te maken. Vervolgens kunnen de bouwbedrijven advertenties plaatsen of er op reageren om ten slotte veilig en snel onderling de transactie af te handelen.
De voordelen van het systeem zijn drieledig :
  • Financieel: kostenbesparing door tijdelijk inhuren of lenen van materieel in plaats van nieuw te kopen en realisatie van extra omzet door materieel en diensten tijdelijk te verhuren of te verkopen aan collega-bouwbedrijven.
  • Duurzaam: efficiënt gebruik van bestaande producten en materialen leidt tot minder nieuwaanschaf, minder nieuwe productie en daarmee minder verspilling van grondstoffen en energie.
  • Sociaal: Gezamenlijk gebruik van materieel, faciliteiten en diensten op lokaal niveau stimuleert een cultuur van lokale samenwerking en verbinding.

Omdat we niet over een nacht ijs gaan en streven naar een degelijk instrument dat wordt gedragen door de hele sector, starten we met een pilootproject dat zal duren tot en met juni 2019. Die periode maakt het onder meer mogelijk om in een doorgedreven testfase nabijgelegen werven en de beschikbare middelen te koppelen en te monitoren. Intussen hebben bijna dertig geïnteresseerde partners zich aangemeld. Het gaat zowel om grotere bouwbedrijven als om kleinere aannemers afkomstig uit uiteenlopende bouwspecialisaties zoals de isolatiesector, sanitair, algemene aannemers enz. Naarmate de deelnemende bedrijven ervaringen opbouwen in dit gloednieuwe concept zal het aantal deelnemende aannemers en bouwbedrijven een hoge vlucht kunnen nemen.

“Werflink is opnieuw een stap voorwaarts om het circulaire karakter van de bouwsector in ons land naar een hoger niveau te tillen. Naast het hergebruik van afvalstromen waarop we al lange tijd inzetten, hebben we nu een instrument om als sector de beschikbare materialen en materieel nog efficiënter in te zetten. Het gaat immers om een initiatief dat op Belgisch niveau wordt opgezet maar met een focus op een intensere wisselwerking tussen werkzaamheden op lokaal niveau. Met besparingen in productie en transport als gevolg”, aldus Marc Dillen, directeur-generaal van VCB.
“Werflink is het eerste deelplatform voor de bouwsector in de wereld. Het is een excellent voorbeeld van hoe bedrijven, belangenorganisaties en lokale besturen door samenwerking, te delen en te verbinden, bergen kunnen verzetten op weg naar een circulaire economie. Het team van FLOOW2 is vanzelfsprekend super trots dat zij dit mede mogelijk mag maken.” – Kim Tjoa, Co-Founder FLOOW2.

“BESIX lanceerde recent haar toekomstvisie ‘BESIX FORWARD’: Wij zien onze rol in de samenleving om economische, sociale en ecologische vooruitgang te stimuleren en om te streven naar een betere kwaliteit van leven voor mensen. Ons doel: uitblinken in het creëren van duurzame oplossingen voor een betere wereld. Voor BESIX is duurzaamheid dus een aspect van maatschappelijk ondernemen en daar staat het management hier volledig achter.“ – Erwin Dresen, Hoofd Inkoop BESIX.

Geïnteresseerde bouwbedrijven en aannemers vinden meer info en kunnen zich registreren om nu al deel te nemen via www.werflink.be

Share Button