Bouwmaterieel zoals graafmachines, kraanheimachines, walsen, asfaltmachines, generatoren etc. kunnen meer dan 97% minder NOx uitstoten door een nieuwe technologie. Ook vermindert deze technologie de uitstoot van schadelijke fijnstof als roet tot het absolute minimum. De technologie is ontwikkeld door Mourik EGP (Exhaust Gas Purification) die deze techniek al jaren toepast in de scheepvaart en industrie.

Door de strenge stikstofregelgeving kunnen we onze technologie goed gebruiken op bouwmachines’, stelt Gerrit van der Linde, algemeen directeur en mede-eigenaar van de dochteronderneming van familiebedrijf Mourik. ‘De bouw moet door, de nood is hoog. We zijn trots dat we daar een bijdrage aan kunnen leveren. Met onze technologie zijn we in staat de uitstoot van oude motoren te reduceren naar de strengste Europese emissienormen Stage V en Euro 6. Dit is tevens een belangrijke ontwikkeling voor infra projecten zoals dijkversterkingsprojecten die emissieneutraal moeten worden uitgevoerd.’

De resultaten van de stikstofuitstoot zijn in de praktijk gecontroleerd en bevestigd door het gerenommeerde bureau SGS, wereldleider op het gebied van inspectie, controle, analyse en certificering.

Diverse bouwbedrijven hebben onze techniek al omarmd, zo stelt Van der Linde: ‘De eerste machines zijn inmiddels aangepast. Bij het eerste materieelstuk van een collega-bouwbedrijf dat wij hebben aangepakt, een asfaltspreider, was het meteen raak; daar haalden we 99% reductie op de Nox-uitstoot. Ook andere grote bouwbedrijven en producenten van bouwmachines zijn geïnteresseerd om onze technologie toe te passen’

Patrouilleboten Havenbedrijf Rotterdam

Met onze methode worden de uitlaatgassen van dieselmotoren gefilterd en behandeld met katalysatoren. Op die manier halen we meer dan 95% van de roetdeeltjes eruit en reduceren we meer dan 97% NOx. Onze systemen worden in huis ontwikkeld, ontworpen en geproduceerd waarna zij worden geïnstalleerd en onderhouden bij de klant’.

Eerder heeft Mourik EGP de dieselmotoren van de twee grootste waterbussen van Arriva ‘schoongemaakt naar de norm Stage V’. Deze waterbussen worden als openbaar vervoer ingezet over de Maas en Merwede. Inmiddels zijn ook de patrouilleschepen van het Havenbedrijf Rotterdam uitgerust met onze installaties.

Van der Linde: ‘De investering per bouwmachine zit tussen de 10.000 en 60.000 euro. Een flinke investering, maar altijd nog beter dan een stilstaand machinepark omdat de uitstoot niet voldoet aan de regelgeving of vergunning. Bovendien gaan bouwmachines tientallen jaren mee. Onze verwachtingen zijn hoog. We leveren hiermee een goede bijdrage aan de verduurzaming van het bouwmaterieelpark en dus het milieu.

Mourik, wereldspeler en familiebedrijf in één

Mourik behoort bij de grotere zelfstandige familiebedrijven van Nederland. Een B2B-dienstverlener op het gebied van infrastructuur, industriële diensten, utiliteitsbouw en catalyst handling.

Bijna 100 jaar na haar oprichting is Mourik een bedrijf met een omzet van ruim 460 miljoen euro en wereldwijd 2.200 medewerkers. Mourik biedt klanten in de publieke en private sector een multidisciplinair pakket als totaaloplossing.

Mourik staat voor een gezond rendement, continuïteit, veilig werken en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Innovatiekracht, ondernemerszin, en hardwerkende, competente en betrokken medewerkers maken Mourik tot een toekomstgericht bedrijf.

Het bedrijf, met hoofdkantoor in Groot-Ammers, wordt geleid door CEO Kees Jan Mourik.