Hiermee gaat Bouwend Nederland een partnerschaprelatie aan met MVO Nederland en sluit men zich aan bij het initiatief van het ministerie van Economische Zaken, om de mogelijkheden van MVO in Nederland te stimuleren. Dit initiatief vloeit voort uit het SER-advies Ã??De winst van waardenÃ?? van december 2000.

Met de ondertekening verklaart Bouwend Nederland onder meer dat maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt gezien als integraal onderdeel van haar bedrijfsvoering en dat een open dialoog met de omgeving wordt aangegaan waar een bijdrage kan worden geleverd aan de vraagstukken die spelen in de maatschappij.

Als partner van MVO Nederland zal Bouwend Nederland ook het maatschappelijk verantwoord ondernemen verder stimuleren onder haar leden. Zo wordt onder andere een brochure gemaakt over MVO in de bouw en is er een contactgroep waarin bedrijven ervaringen uitwisselen. Op regionaal niveau worden gezamenlijke bijeenkomsten georganiseerd met bouwbedrijven en opdrachtgevers, zoals corporaties en gemeenten, die MVO hoog in het vaandel hebben.

Ook individuele bedrijven kunnen partner worden van MVO Nederland. Bouwend Nederland zal dit actief stimuleren onder haar 5.000 lidbedrijven. In totaal zijn al ongeveer 250 bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties het partnerschap aangegaan.