De bedrijven vinden het milieu niet alleen steeds belangrijker, ze denken ook dat er op termijn zelf beter van worden. Van de bedrijven is 70% van mening dat duurzaamheid op termijn zal leiden tot meer winst. Vooral klanten zijn bepalend voor de visie van de ondernemingen op duurzaamheid. Daarnaast spelen de lokale bevolking en de werknemers een belangrijke rol. Bij ruim 70% van de bedrijven is de verantwoordelijkheid voor duurzaamheid belegd op het niveau van de Raad van Bestuur. Het jaarverslag vormt voor 44% van de bedrijven het middel om verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid. Nog eens 30% doet dit in een apart duurzaamheidsverslag.

Uit het onderzoek van KPMG blijkt voorts dat de sector nog altijd met een chronisch tekort aan gekwalificeerd personeel kampt. Het gevolg is dat bouwprojecten wereldwijd in hun voortgang worden bedreigd, de groei van de sector wordt beperkt en de kosten van bouwprojecten onnodig oplopen. Van de bedrijven vindt 84% dat de sector onvoldoende maatregelen neemt om te komen tot een oplossing voor het huidige tekort aan personeel. Ruim de helft van de bedrijven ziet het tekort als kritiek. De bedrijven ondervinden de grootste problemen met het aantrekken van projectmanagers en site managers. Bijna 75% van de ondernemingen maakt zich hier zorgen om. Ook het aantrekken van voldoende vakmensen en contractmanagers baart de bedrijven zorgen.

De helft van onderzochte vindt dat het tekort aan vakbekwaam personeel gevolgen heeft voor de groei. Toch geeft de meerderheid aan dat zij zich blijven inschrijven voor grote bouwprojecten, ook al hebben zij onvoldoende geschoold personeel om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. “Er bestaat een aanzienlijk gevaar dat het personeelstekort ertoe leidt dat de bouwsector niet langer in staat is te voldoen aan de wereldwijde vraag”, constateert Jack van Rooijen, partner bij KPMG. Van Rooijen: “Hierdoor kunnen belangrijke infrastructurele projecten in belangrijke markten uiteindelijk vertraagd worden. Door de krapte op de arbeidsmarkt zullen aannemers uiteindelijk selectiever worden met inschrijven.”

Ondanks alle onzekerheid hebben de bedrijven veel vertrouwen in de aanpak die zij hanteren om risico’s te controleren. Van Rooijen: “De meeste bedrijven vinden dat zij hierin zeer effectief tot effectief opereren. Toch heeft een aantal bedrijven te maken met budgetoverschrijdingen, die veelal veroorzaakt worden door prijsstijgingen van het materiaal, een onzorgvuldige omschrijving van de reikwijdte van de opdracht en contractgeschillen.”