Eind maart begint Shell met het bouwen van het zonnepark Sas van Gent-Zuid. Het zonnepark Sas van Gent-Zuid verrijst op een voormalig industrieel terrein: de vloeivelden van de vroegere suikerfabriek van CSM. Het is bijzonder dat dit zonnepark door bomen en wallen wordt omsloten en zo in het landschap opgaat. Daarnaast kent het zonnepark een relatief grote capaciteit van 30 megawatt (MW), waarmee het flink bijdraagt aan de duurzaamheidsdoelen van de gemeente Terneuzen. Shell nam het project, oorspronkelijk gestart door SolarEnergyWorks, afgelopen jaar over.

Met elkaar in gesprek

Shell nodigt omwonenden en andere belanghebbenden uit voor een virtuele informatiebijeenkomst die op 11 maart 2021 plaatsvindt. Met dit interactieve evenement wil Shell samen met wethouder Klimaat en Duurzaamheid Ben van Assche van de gemeente Terneuzen bespreken waarom het zonnepark van belang is voor de lokale en de Nederlandse energietransitie, hoe het project wordt uitgevoerd en hoe Shell het verkeersplan voor het bouwverkeer heeft uitgewerkt. Vanwege corona vindt het evenement online plaats. Wanneer mogelijk nodigt Shell omwonenden en belanghebbenden uit voor een rondleiding op de locatie.

Energietransitie Terneuzen

Shell wil een rol spelen in de Nederlandse energietransitie en laat zien dat zij met een zonnepark ook op lokaal niveau kan bijdragen aan het Nederlandse Klimaatakkoord. De gemeente Terneuzen werkt op haar beurt aan het behalen van haar gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen. Wethouder Ben van Assche: “Met dit zonnepark geven we invulling aan onze ambitie om duurzame energie op ons grondgebied op te wekken. Het is een belangrijk project om het doel van de regionale energiestrategie Zeeland te realiseren, namelijk het opwekken van 11 PetaJoule (PJ) aan duurzame energie in Zeeland voor 2030.”

Historisch industrieel gebied

Het zonnepark Sas van Gent-Zuid wordt op de vloeivelden van het voormalige CSM-terrein gebouwd tussen het spoor en de Poeldijkstraat. “De energietransitie wordt concreter,” zegt wethouder Van Assche. “Dit zonnepark is een belangrijke stap om onze duurzaamheidsambities te bereiken. Sas van Gent had in 2020 maar liefst 1.174 zonuren. Het is een van de zonnigste plekken van Nederland. Met de vloeivelden van het voormalige CSM-terrein hebben we een uitermate geschikte locatie op een historisch industrieel gebied gevonden om een zonnepark op natuurlijke wijze in te passen. Verweesde gronden krijgen nu een mooie invulling.”

Het Shell-zonnepark Sas van Gent-Zuid wordt gebouwd op een veld van meer dan 24 hectare: zo’n 36 voetbalvelden. De ruim 55 duizend panelen zullen ongeveer 30 gigawatt/uur (GWh) per jaar opwekken en naar verwachting leiden tot een CO₂-besparing van 16,7 kiloton per jaar. De bouw begint eind maart 2021 en is naar verwachting in november van dit jaar afgerond.

Actieve rol in de energietransitie

“De ontwikkeling van dit zonnepark is een goed voorbeeld van onze actieve rol in de Nederlandse energietransitie,” zegt Lesther van Vliet, projectleider Solar bij Shell Nederland. “De energietransitie is een teamsport. Met veel partners bij overheden en lokale en internationale ondernemers werken we hier elke dag aan. Alleen met samenwerking en in gesprek met de omgeving kunnen we dergelijke projecten tot een succes maken.”