Het Bussums Watertoren Collectief bestaat uit Michiel Haas van het NIBE en Bob Custers van VOCUS architecten bna. Zij zijn in 2004 een samenwerking gestart om de Bussumse Watertoren te ontwikkelen tot het meest duurzame kantoorgebouw van Nederland.

Volledig CO2 neutraal
Het belangrijkste gegeven is dat het een volledig CO2-neutraal gebouw is. Het gebruik van het gebouw draagt in het geheel niet bij aan het broeikaseffect, dat sterk beïnvloed wordt door de CO2-uitstoot. Het gebouw voorziet volledig in zijn eigen energiebehoefte, door het gebruik van windmolens, zonnecellen en een bio-warmtekrachtkoppeling. Dit is uniek voor Nederland.

Geen rioolaansluiting
Eveneens uniek is dat voor het eerst in Europa een gebouw van deze omvang geen rioolaansluiting heeft, omdat het eigen afvalwater via een helofytenfilter gezuiverd wordt en weer hergebruikt wordt voor toiletspoeling. Een helofytenfilter – een vijver met speciale planten- zuivert al het afvalwater, inclusief dat van het toilet op biologische wijze. Het gezuiverde water wordt weer hergebruikt voor de toiletspoeling.

Architectonische uitdaging
De uitdaging vormt de in verval geraakte watertoren uit 1897. De omkleding van het watervat met geribbeld aluminium werd ooit door van Kooten & De Bie aangeduid als het ‘horlogeknopje van Nederland’. Dat gaat verdwijnen. In de moderne interpretatie van de oorspronkelijke watertoren zal een glazen kop op de toren verrijzen, waarin enkele vergader- en kantoorruimten komen. Hieraan gekoppeld wordt een laag paviljoen gebouwd waarin kantoren worden gerealiseerd. Na voltooiing is de Bussumse Watertoren weer in ere hersteld als landmark voor de directe omgeving.

Milieu-Index-Gebouw van 640
De Bussumse watertoren haalt na de ingrijpende renovatie en nieuwbouw een Milieu-Index-Gebouw (MIG) van 640. De hoogste waarde tot op heden in Nederland gerealiseerd. Deze is ruim drie keer minder milieubelastend dan de norm die de Rijksoverheid voor duurzaam inkopen hanteert. De Rijksoverheid heeft vastgesteld dat als het gebouw een Milieu-Index-Gebouw heeft van 200 of hoger er sprake is van duurzaam inkopen. De duurzaamheid van een gebouw wordt uitgedrukt in een Milieu-Index-Gebouw. Deze milieu-index wordt objectief bepaald en uitgerekend met het programma GreenCalc+. De best scorende gerealiseerde gebouwen hebben een Milieu-Index-Gebouw van ca. 300. Dit zijn het Rijkswaterstaat kantoor in Terneuzen met een Milieu-Index-Gebouw van 323 en het bekende WNF kantoor te Zeist met een Milieu-Index-Gebouw van 269.

Duurzaam bouwen in economisch roerige tijden Het project is een positief signaal in deze economisch roerige tijd. De Bussumse Watertoren is verhuurd, gefinancierd en aanbesteed. Met geloof in een goed plan en volhardend optreden bewijzen de initiatiefnemers dat het nog steeds mogelijk is om een duurzaam bouwplan tot realisatie te brengen.