Nieuwe, circulaire businessmodellen zijn nodig om grondstoffen te behouden, milieudruk te verlagen en toegankelijkheid van functies te vergroten. Maar hoe kun je als organisatie en keten hier gezamenlijk mee aan de slag? De afgelopen maanden is er door onderzoekers daarom gewerkt aan een tool die bedrijven kunnen gebruiken om samenwerkingen voor een circulair businessmodel te begeleiden: de boundary tool voor multi-stakeholder circulaire businessmodel innovatie. De tool is inmiddels wetenschappelijk gepubliceerd.

Onderzoekers van het Fontys Expertisecentrum Circulaire Transitie (FECT) keken naar veranderingen in de ‘organisatiegrenzen’, oftewel ‘organizational boundaries’. Waar leg je als organisatie je boundaries (grenzen) ten opzichte van je partners? Waar voel je je als organisatie wél verantwoordelijk voor en waar heb je anderen voor nodig? Op basis hiervan is een multidisciplinaire tool ontwikkeld waarmee bedrijven aan de slag kunnen om een circulair businessmodel vorm te geven. Immers, circulair worden doe je niet alleen, maar in samenwerking met anderen in de keten.

Wat is een circulair businessmodel?

Een circulair businessmodel gaat over ‘hoe een organisatie waarde creëert, levert en vastlegt, gericht op het zo lang mogelijk behouden van de economische waarde van materiaalstromen, de impact op het milieu te verminderen en superieure klantwaarde te leveren’. Circulaire businessmodellen gaan verder dan enkel het sluiten van materiaalstromen, ze richten zich ook op het vertragen, vernauwen, en het terugwinnen van materiaalstromen.

Toepassing in de praktijk: de textielindustrie

Samen met verschillende producenten, gebruikers, inzamelaars en andere partijen in de keten van de textielindustrie in Midpoint Brabant en Fontys studenten van de hybride leeromgeving Textiel ging het FECT vervolgens aan de slag met de vraag ‘Hoe kunnen we bedrijfskleding zo lang mogelijk in gebruik houden middels circulaire business model innovatie?’ De boundary tool heeft bevestigd dat MKB-innovatie voor circulariteit meervoudige en simultane (gelijktijdige) actie vanuit zowel bedrijven, ketenpartners, NGOs, kennisinstellingen en beleidsmakers behoeft.

Fontys Expertisecentrum Circulaire Transitie

Het FECT is het kenniscentrum voor de circulaire economie en energietransitie. Hier wordt praktijkgericht onderzoek uitgevoerd naar de overgang van een lineaire naar een circulaire economie en de energietransitie, samen met (regionale) bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden en consumenten. De recent ontwikkelde boundary tool helpt het FECT om toegepast onderzoek en multi-stakeholder samenwerking te combineren en zo circulariteit in de sectoren textiel, high-tech en bouw in Zuid-Nederland te versnellen.

Op de website www.fontys.nl/fect vind je meer informatie over het FECT en de boundary tool. Twee eerder gepubliceerde artikelen over de boundary tool en de toepassing in de textielindustrie vind je op Fontysforsustainability.nl.