‎Boskalis gaat een aantal schepen van zijn Offshore Energy-divisie ombouwen tot hybride schepen door de toepassing van energieopslagsystemen (power packs). Door de conversies, waarmee een aanzienlijke investering gemoeid is, zullen het brandstofverbruik van de schepen en de daarmee gepaard gaande uitstoot van kooldioxide en stikstofoxiden tot gemiddeld twintig procent verminderen. De systemen bieden tevens de mogelijkheid om de opgeslagen elektriciteit te gebruiken als de schepen aan de wal liggen en dragen bij aan een stillere en efficiëntere operatie offshore.

De conversies zullen de komende twee jaar plaatsvinden en hebben betrekking op schepen voorzien van dynamisch positioneren systemen (DP2). De conversies worden toegepast op de breed inzetbare kraanschepen Bokalift 1 en Bokalift 2, twee construction support vessels en twee diving support vessels.

Boskalis maakt op zijn vloot reeds gebruik van diverse mogelijkheden om emissies terug te dringen, waaronder speciale dashboards voor een efficiënter brandstofverbruik en het gebruik van biobrandstoffen als alternatief voor fossiele brandstoffen. Binnen de vloot van sleephopperzuigers hebben deze maatregelen reeds bijgedragen aan een daling van twintig procent van de kooldioxide-uitstoot sinds 2011.

Boskalis streeft ernaar om zijn emissies op korte termijn terug te brengen met behulp van de beschikbare technologieën en om in 2050 wereldwijd klimaatneutraal te opereren.

Emissiereducties worden mede bepaald door de mate waarin geschikte alternatieven voor fossiele brandstoffen binnen de maritieme sector gereed en wereldwijd beschikbaar zijn. Daarom werkt Boskalis in een consortium mee aan een uitgebreid meerjarig onderzoeksprogramma om het gebruik van methanol als alternatieve scheepsbrandstof te versnellen. Wij zetten ons actief in om in samenwerking met branchegenoten, kennisinstellingen en andere partners de expertise en technologie te ontwikkelen die de sector nodig heeft om klimaatneutraliteit te bereiken.