Met een duurzame mobiliteitsstrategie, gericht op verdere toename van de efficiency door het steeds meer elektrificeren van componenten en gebruik van waterstof voor de lange termijn, laat BMW Group de CO2-emissie van haar vloot steeds verder afnemen. Het resultaat is dat sinds eind vorig jaar al ruim 40% van de door BMW Group in Europa nieuw verkochte voertuigen een CO2-uitstoot van 140g/km of minder heeft. In Nederland beschikt hierdoor ruim 75% van alle nieuw verkochte BMW’s over een groen energielabel. Eind augustus bleek ook uit onafhankelijk Europees onderzoek dat BMW het afgelopen jaar met 7,3% CO2-reductie op haar nieuwe auto vloot, de grootste winst van alle merken wist te behalen. Ook in de productie neemt BMW Group maatregelen ten behoeve van het milieu. Zo kon bijvoorbeeld het energieverbruik bij productie in de afgelopen 10 jaar met meer dan 26% en het waterverbruik met ruim 47% worden teruggebracht. Alleen al in de fabriek in Steyr wordt jaarlijks 30 miljoen liter water bespaard. Ook hoge sociale standaards voor de medewerkers zijn al jarenlange praktijk.

SAM Group analyseert jaarlijks 2.500 ondernemingen op het gebied van ecologische, sociale en economische prestaties en kiest de beste 10% voor de Dow Jones Sustainability Indexes. Gelet wordt hierbij ook op branchespecifieke uitdagingen. Voor de automobielindustrie zijn dat bijvoorbeeld de klimaatverandering of de ecologische en sociale standards bij toeleveranciers.
De Dow Jones Sustainability Index is als eerste wereldwijde Milieu- en Duurzaamheidsindex opgericht in 1999 en wordt sindsdien jaarlijks door SAM Group in Zürich in samenwerking met Dow Jones Indexes en STOXX Ltd. gepubliceerd.