Zes van de dertien Haagse ministeries hebben onlangs in Baarn hun handtekening gezet onder de ‘Intentieverklaring biologische catering’. Baas: ‘Met de andere zeven ministeries probeer ik eveneens tot afspraken te komen.’

De biologische bedrijfskantines rukken op. In het Baarnse Kasteel Groeneveld maakten ook andere bedrijven en overheidsinstellingen hun goede voornemen bekend. De ideële Triodos Bank gaat net als LNV voor 100%. SNS Reaal streeft naar 20%, terwijl Nuon op 15% mikt. Het ministerie van Financiën is voorzichtiger met 5%. ‘Niet uit zuinigheid’, aldus een woordvoerder. ‘Maar er zijn ook nog andere prioriteiten, zoals vetarm en minder verpakkingsafval.’

Aan ambtenaren en werknemers dus de taak om de producenten van biologisch voedsel een stap verder te helpen in de markt. Het ministerie van LNV is al langer bezig de vraag naar biologische voedingsmiddelen te stimuleren. De landbouw moet immers duurzamer. De biologische sector voldoet daar volgens deskundigen aan, terwijl ook het imago bij de consument beter is dan van de traditionele landbouw.

En een stijging van de vraag verhelpt misschien dat ene grote bezwaar tegen ‘biologisch’: de prijs. ‘Een gewoon pistoletje kost circa 38 cent, de biologische variant komt al gauw op 75 cent’, becijfert de woordvoerder van Financiën.

‘Door een groter volume zal de prijs van biologisch eten op termijn dalen, Daarvan ben ik overtuigd’, zegt Ron Hoekstra, commercieel directeur van cateraar Eurest. ‘De biologische kantines komen nu op gang. Bedrijven zijn steeds meer geïnteresseerd. Het bepaalt ook hun maatschappelijke imago.’

Het risico dat werknemers uit kostenoverwegingen een niet-biologisch broodje van huis meenemen, is in de visie van Hoekstra gering. ‘Als je naar 100% wilt, zal er ongetwijfeld sprake zijn van hogere prijzen. Maar bij een bescheidener percentage is het effect waarschijnlijk prijsneutraal omdat er voor bepaalde productgroepen kan worden gekozen. Dan bereik je ook volume.’

Hoe zuiver LNV en Triodos Bank in hun streven ook zijn, het doel van 100% in 2007 lijkt onbereikbaar. Zuivel, koffie en zelfs een biologische uitsmijter kan nog. Maar de eerste automaat moet nog komen waarin biologische cola en marsen verkrijgbaar zijn.