Ondanks de krimp in de totale landbouw in Nederland, is de biologische sector wederom gegroeid, zo blijkt uit nieuwe cijfers van toezichthouder Skal Biocontrole. Daarmee is het biologische aandeel op de gehele markt naar 4,3% gestegen. Zowel het landbouw areaal (4,1%) als het aantal biologisch gecertificeerde bedrijven steeg (5,6%) het afgelopen jaar. De biologische landbouw grond nam met 2.760 hectare toe tot een totaal van 69.349ha. De Nederlandse groei blijft wel achter op het Europese gemiddelde.

Het biologisch areaal is in de afgelopen 10 jaar zo’n 1,5 keer gegroeid: tussen 2008-2019 is er bijna 25.000 hectare bijgekomen. Biologisch groeit al jaren gestaag, zowel aan de ondernemers als consumenten kant. De voornaamste trend in 2019 is dat biologische bedrijven grond bijkopen en groter worden, waardoor het biologisch areaal sterker toeneemt dan het aantal gecertificeerde bedrijven.

Flevoland, Friesland en Zeeland aan kop

Flevoland is al jaren koploper, ook het afgelopen jaar groeide haar areaal naar 11.348 biologische hectare (8,2%). Friesland wist met een stijging van 755ha de grootste groeit te realiseren (10%), tot een totaal oppervlakte van 8.314ha. In Zeeland zijn er met name veel nieuwe biologisch gecertificeerde bedrijven bijgekomen (41%). Opvallend genoeg is het biologisch landbouw areaal in Noord-Holland en in Drenthe afgenomen.

Onder Europees gemiddelde

Het Nederlandse marktaandeel bungelt nog onder het Europees gemiddelde. Oostenrijk is koploper met 23,4% aandeel biologisch van de hele markt, gevolgd door Estland (19,6%) en Zweden (19,2%). Onze buurlanden doen het iets beter, Duitsland (6,8%), Frankrijk (6%) en België (6,2%). In tegenstelling tot andere landen ontbreekt het in Nederland aan een stimuleringsbeleid, streefcijfer of een specifiek biologisch beleidsplan. Op nationaal niveau hebben overheden in Duitsland, Frankrijk en Denemarken wel streefcijfers voor biologische landbouw uitgesproken.

Michaël Wilde, directeur van Bionext: “Het aantal ondernemers groeit, omdat de consumentenvraag groeit. Steeds meer mensen kiezen voor biologisch. Als burger worden we steeds bewuster, als consument kiezen we nog met onze portemonnee. Aan ons de taak om de consument ook ín de winkel te laten kiezen voor de biologische waarden. En daar kunnen we de hulp vanuit de Europese commissie goed bij gebruiken.”

Green Deal

Ondernemers worden door de Nederlandse overheid nog niet gestimuleerd om biologisch te ondernemen en consumenten niet om biologisch te kopen. Bionext, de organisatie die zich inzet voor biologische landbouw en voeding in Nederland, hoopt dat met de komst van de Green Deal hier verandering in zal brengen. De deal is een toezegging van honderden miljarden euro’s vanuit de Europese commissie om er voor zorgen dat Europa in 2050 het eerste klimaatneutrale continent wordt. Biologisch wordt daarin benoemd als een van voornaamste de oplossingen voor het veiligstellen van een duurzaam voedselsysteem.