In zijn oratie De veerkrachtige samenleving: over vrijwilligerswerk, civil society en maatschappelijk betrokken ondernemen in beweging gaat hij in op de veranderingen in de Nederlandse non-profit sector, in het bijzonder de verschuivingen in de relatie met de bezuinigende en terugtrekkende overheid. Aan de hand “de betrokkenheidarena” wordt een aantal onderzoeksthema’s geschetst voor het veerkrachtiger maken van de samenleving en non-profit organisaties. Belangrijke onderwerpen zijn maatschappelijk betrokken ondernemen door bedrijven, de maatschappelijke betrokken universiteit en vernieuwend management van vrijwillige inzet (de vrijwilligerswerk fruitautomaat).

Noot voor de pers:
Oratie vrijdag 17 september 2004
Plaats: Woudestein, Aula
Tijd: 16.00 uur