Minister Vermeend van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Van Boxtel van Grote Steden- en Integratiebeleid hebben onlangs met veertig grote bedrijven een convenant gesloten over het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van minderheden. In totaal zijn inmiddels 87 van zulke convenanten gesloten. Eerder sloten de bewindslieden een convenant met het midden- en kleinbedrijf. Dat heeft geresulteerd in de werving van 30.000 allochtonen.

De nieuwe convenanten bevatten afspraken over maatregelen op het gebied van onder meer de instroom en de doorstroom naar hogere functies, werkervaringsplaatsen voor minderheden, intercultureel management, inburgeringstrajecten en het gebruik maken van allochtone wervingskanalen. Tot de bedrijven waarmee een convenant is gesloten, behoren Ballast Nedam, Cap Gemini, Essent, NUON, Makro en Rabobank Nederland.