Deze week werd bekend dat REACT-EU een subsidie heeft toegekend aan Pampus van 996.000 euro, voor de aanleg van een volledig nieuw en fossielvrij energiesysteem. De duurzame plannen van Forteiland Pampus komen hiermee in een stroomversnelling. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie (REACT-EU Kansen voor West II) is een fonds dat zich richt op economisch herstel na de Coronacrisis met speciale aandacht voor de digitale en circulaire economie.

Forteiland Pampus (als onderdeel van de Hollandse Waterlinies) UNESCO-werelderfgoed, is het sluitstuk van de Stelling van Amsterdam, een baken van militaire en nautische geschiedenis én een drukbezochte museale- en recreatielocatie. Het forteiland was in 1895 al volledig zelfvoorzienend: er liepen geen kabels, leidingen of buizen van of naar het eiland. Dit historische gegeven vormt de basis van Pampus’ fossielvrije toekomstplannen.

De verduurzaming van Forteiland Pampus beslaat de thema’s erfgoed, energie- en grondstoffentransitie, exploitatie en educatie. Concreet omvat het programma een gloednieuw circulair entreegebouw door Paul de Ruiter Architects, een energieneutraal zomerpaviljoen, een elektrische vloot en high-tech waterzuivering door nanofiltratie.

De verbindende factor in deze projecten is een nieuw energiesysteem. Opwekking zal plaatsvinden door zon, wind, waterstof en biovergisting. Door middel van een smart grid wordt de opgewekte energie zo efficiënt mogelijk gebruikt en opgeslagen. Uniek aan dit systeem is dat het aanbod-gedreven is, het aanbod bepaalt het verbruik. Concreet betekent dit bijvoorbeeld een dynamische menukaart in het horecapaviljoen: weinig energie, meer koude bereidingen.

Het projectteam gaat de komende maand keihard aan de slag om met hernieuwde energie invulling te geven aan het project. Tom van Nouhuys (directeur Stichting Forteiland Pampus): ‘De toekenning van deze subsidie is een accelerator voor de verduurzaming van ons erfgoed en betekent daarnaast een enorme erkenning voor al ons harde werk. Ik ben ervan overtuigd dat de laatste fondsen binnen afzienbare tijd worden geworven en Pampus rond 2023 één van de eerste duurzaam zelfvoorzienende werelderfgoederen is.’