Ã?? Het beeld van een onderneming die alleen voor haar aandeelhouders werkt, is irrealistisch. Geld om het geld is een bijzonder bekrompen visie van de onderneming en een benadering die geen lang leven beschoren is. Dat beurswaarden schommelen volgens de reputatie van een onderneming bewijst dat er een band bestaat tussen de onderneming en de maatschappij die haar reputatie maakt of breekt.De meeste bedrijfsleiders zijn zich bewust van de omvang van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, zeker in de Angelsaksische bedrijfswereld. Europeanen hebben daarentegen wel eens de neiging om zich te beperken tot hun modellen voor sociaal overleg en niet verder te kijken. Ondernemingen weten vandaag dat ze niet stil kunnen zitten en de vraag op zich af laten komen. Ze moeten proactief werken.Strikt genomen hebben bedrijfsleiders geen verplichtingen op het vlak van maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar hier en daar bestaan er wel verplichtingen in termen van “corporate governance” en in Frankrijk heb je de NRE-wet die beursgenoteerde ondernemingen ertoe verplicht sociale en ecologische rapporten te publiceren. Maar de echte verplichting van een onderneming schuilt in de bescherming van haar reputatie.Wanneer ze deze reputatie wil behoeden, begrijpt ze dat MVO een must is en dat inzicht is essentieel. In dit kader moet een multinational een aantal dingen combineren. Ik onderken drie punten : degelijk verslag uitbrengen over ecologische, sociale en veiligheidsaspecten;concrete acties ondernemen op een geloofwaardige manier en daarvan het bewijs leveren; zich aansluiten bij een MVO-beweging, bijvoorbeeld op het niveau van een bedrijvennetwerk. Een onderneming moet ervoor uitkomen dat ze MVO belangrijk vindt en niet alleen een rapport publiceren. Ã??