Bietentelers Suiker Unie voldoen aan duurzaamste FSA level

Alle bietentelers van Suiker Unie hebben het FSA Gold level bereikt. Met dit systeem toetst SAI de duurzaamheid van landbouwbedrijven. Het Sustainable Agricultural Initiative Platform ondersteunt wereldwijd allerlei duurzame landbouwinitiatieven. De telers hebben daarin het hoogste niveau – Gold level – behaald mede dankzij het unieke teeltregistratieprogramma Unitip van Suiker Unie.

Unitip maakt deel uit van ons Bieten Advies Systeem. In BAS worden teeltgegevens uit talrijke informatiebronnen samengebracht en geanalyseerd. Daarop volgt een (duurzaamheids)advies op maat voor de telers.

In Unitip registreren de telers zelf gegevens over hun perceel. Zoals over zaai, bewerkingen, bemesting, gewasbescherming en opbrengst. Op basis van deze registraties worden vergelijkende overzichten verstrekt en krijgen telers extra (duurzaamheids)adviezen over hun bietenteelt. Bijvoorbeeld over het gebruik van mest en gewasbeschermingsmiddelen.

Hierdoor kunnen ze hun prestaties en rendement continu verder verduurzamen en verbeteren. Daarmee boeken de telers niet alleen milieuwinst, maar tevens hogere rendementen per hectare tegen lagere kosten. Bovendien draagt Unitip bij aan de ambitie van Suiker Unie om de duurzaamste suikerverwerker van Europa te zijn.

Harde werken

Met het Farm Sustainability Assessment (FSA) toetst en waardeert SAI de duurzaamheid van telers op Brons, Silver of Gold level. Het gebruik van Unitip heeft geleid tot de toekenning van het hoogste Gold level.

Daar zijn onze telers trots op: “Fijn om erkenning van ons harde werken te krijgen. Maar dit betekent niet dat we klaar zijn. We blijven doorgaan met steeds duurzamere teelt.”

Voor meer informatie: https://saiplatform.org/fsa/

Share Button