Nederlandse Brouwers is verheugd met het rapport ‘Incentivising the growth potential of the European beer industry’ van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC), een adviesorgaan van de Europese Unie. Het rapport bevestigt het economisch belang van de biersector. Europese brouwers hebben zich aangepast aan de huidige moeilijke economische omstandigheden en het rapport prijst de inspanningen van de sector op gebieden als werkgelegenheid, duurzaamheid, innovatie en onderwijs.

Volgens EESC zorgen brouwerijen in de Europese Unie voor meer dan 128.800 directe arbeidsplaatsen. Indirect creëert de sector 2 miljoen banen bij toeleveranciers, horeca en afnemers. Dit is ongeveer 1 procent van alle banen in de EU.

Erkenning toegevoegde waarde van sector door overheid
Cees-Jan Adema, directeur Nederlandse Brouwers: “Het is goed dat het EESC rapport nogmaals het economische belang van de biersector aantoont. Ook in ons land is de biersector een prachtige sector die goed is voor 77.000 banen in Nederland. Ruim 85 procent van het geconsumeerde bier wordt ook daadwerkelijk in Nederland gebrouwen. Er is geen enkele andere sector die dat kan zeggen. Net als op Europees niveau, is het ook voor onze sector van belang dat de Nederlandse overheid de toegevoegde waarde van de biersector blijft erkennen als het gaat om werkgelegenheid, duurzaamheid en innovatie. We zullen de Nederlandse overheid hier dan ook op blijven attenderen.”

Gezamenlijke doelstellingen beschreven in ‘De Brouwers van Morgen’
Dat de brouwers in Nederland een economisch belangrijke en verantwoorde sector zijn, blijkt wel uit de tweede editie van ‘De Brouwers van Morgen’. Dit magazine van Nederlandse Brouwers werd op de Dag van de Duurzaamheid gepresenteerd. In dit magazine komen veel brouwers en stakeholders aan het woord. Basis voor alle verhalen zijn de gezamenlijke doelstellingen van Nederlandse Brouwers voor verantwoorde bierconsumptie en duurzaamheid. Ook het thema bier & economie komt uitgebreid aan bod. Duurzaamheid is daarmee voor Nederlandse Brouwers een ruim begrip.