Het behalen van de doelstelling 20% CO2-uitstoot te reduceren en de realisatie van 40% duurzame inkoop zijn highlights uit vorige week gepubliceerde Duurzaamheidsverslag over 2014 van foodservice groothandel Bidvest Deli XL.

Het MVO-beleid waarop sinds 2008 wordt ingezet, werpt vruchten af. Bidvest Deli XL rapporteert over de behaalde successen in 2014 in haar nieuwste duurzaamheidsverslag. Bij de uitvoering van het beleid zoekt de onderneming naar een continue balans tussen maatschappelijke en economische belangen om haar doelen te verwezenlijken. In het verslag zet zij uiteen welke activiteiten zijn ontplooid om dat voor elkaar te krijgen. Daarnaast valt ook te lezen op welke terreinen er nog winst te behalen is.

Inzicht in de keten
Samenwerken met ketenpartners is bepalend voor verdere verduurzaming van de keten. Voor klanten is Bidvest Deli XL volwaardig gesprekspartner en adviseur waar het gaat om verduurzaming. Dankzij het in 2013 geïntroduceerde MVO-meetsysteem heeft Bidvest Deli XL inzicht in de duurzaamheidsprestaties van meer dan honderd van haar leveranciers. Voor 2015 heeft zij zich ten doel gesteld dat aantal met nog eens zeventig leveranciers te verhogen.

Kritisch
Ondanks tevredenheid over de behaalde resultaten, wordt kritisch gekeken naar de toekomst.
“We maken mooie stappen, maar we zijn er nog niet”, aldus MVO-Manager Nadie Winde. Algemeen Directeur Dick Slootweg onderschrijft dat: “Duurzaam ondernemen is meer dan een project, de inbedding van duurzaamheid is een continu proces. Het creëren van draagvlak is hierbij een belangrijk aandachtspunt. Door de dialoog te blijven aangaan met onze medewerkers, klanten en andere stakeholders blijven we werken aan verdere verbetering van transparantie van productsamenstelling en keten.”

IJkpunt
2015 is het ijkpunt van een leerzame periode duurzaam ondernemen, een nieuw beleid krijgt gestalte. “Ondanks dat we niet alle doelstellingen gaan halen, hebben we wel een beweging in gang gezet, zowel binnen ons bedrijf als in de keten. Hier willen we de komende jaren op voortbouwen. Verder nemen we ook alle leerpunten mee in ons nieuwe MVO-beleid, dat momenteel wordt vormgegeven,” zegt Nadie Winde.

Download het nieuwe duurzaamheidsverslag