Ahrend zal maandag haar ambities kenbaar maken op het gebied van duurzaam ondernemen. Die zijn niet gering: Ahrend wil in haar sector leidend zijn in duurzaam ondernemen in Europa, wil haar kringlopen gesloten hebben onder meer volgens het cradle-to-cradleprincipe , en milieuvriendelijke duurzame producten, diensten en inrichtingsconcepten aanbieden.

Een recent voorbeeld van het vergaande milieubeleid van Ahrend is de zogenoemde Ecobase. De inrichter en meubelproducent heeft hiervan zeer onlangs de tweede, verbeterde versie in gebruik genomen. Deze Ecobase 2.0 maakt de milieuscore van een product niet alleen vergelijkbaar (met het sinds 1994 toegepaste ecodesign en levenscyclusanalyses was dat slechts beperkt mogelijk), maar houdt tevens rekening met de toegepaste componenten en drukt de milieuwaarde uit in concrete gevolgen voor het milieu. Dat maakt het systeem tevens uitstekend bruikbaar voor actieve toepassing bij productontwikkeling.

Milieuwapenfeiten Ahrend sinds 1990 Sinds 1990 afname CO2-uitstoot met ruim 40% Sinds 1990 afname waterverbruik met 40% Sinds 1990 afname vervuilingsgraad afvalwater met 60% Sinds 1990 afname gevaarlijk afval met 85% Sinds 1990 afname oplosmiddelenuitstoot met 90% Sinds 1990 afname geuruitstoot met 95%

Ahrend heeft een lange traditie op het gebied van milieuzorg: 1990 – Start gestructureerde milieuzorg 1992 – Start milieujaarverslagen 1994 – Start ecodesign (het ontwerpen van producten waarbij al in de ontwerpfase rekening wordt gehouden met de recyclebaarheid van materialen en eenvoudige demontage) 1995 – Start metingen op basis van eco-indicatoren 1997 – ISO 14001 certificering; Meerjarenafspraak Energie; Nominatie voor Europese milieuprijs 1998 – EMAS validatie 2004 – Start Economie Light met Stichting Natuur en Milieu 2007 – Start Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2008 – Ambitie om in productie en producten de kringlopen te sluiten.