Voorgeschiedenis
De deelnemers aan deze counter visit zijn Amulya, Alak en Pawan. Zij zijn teamleiders voor de NGO PRADAN en werken in de sectoren duurzaam servies, biologische groente & fruit teelt en kippen. PRADAN heeft als doelstelling de capaciteiten van kleine producenten op het platteland in India te versterken en duurzame economische ontwikkeling te stimuleren. Om dit te realiseren vraagt PRADAN sinds enkele jaren advies aan Share People voor een meer bedrijfsmatige aanpak. Om die reden adviseerde Share People deze drie teamleiders naar Nederland te komen om hun ondernemersvraagstukken vanuit een Nederlands perspectief te kunnen bekijken.

Van A naar B(eter)
Amulya, Alak en Pawan hebben behoefte aan inzicht in Nederlandse coöperaties om inspiratie op te doen voor hun beleid. De Nationale Coöperatieve Raad voor land- en tuinbouw laat hen kennis maken met de geschiedenis van coöperaties in Nederland. Daarnaast zorgt FresQ, een innovatieve groep van 80 producenten van groenten onder glas, voor meer keteninzicht bij de telercoöperatie. De nieuwe kennis die de Indiërs daar opdoen, heeft als doel om betere aansluiting te vinden bij de Indiase retail sector. Door het bedrijfsbezoek aan Foodcenter te Amsterdam, zien de Indiërs hoe de opslag- en vervoer van versproducten bij Foodcenter logistiek geregeld is.

Kansen grijpen
De Indiërs gebruiken hun verblijf ook om nieuwe, relevante contacten te leggen en om kansen te creeëren voor handel en financiering. Zo krijgen zij de gelegenheid om de behoeftes van hun coöperaties te presenteren bij de Rabobank Foundation. Én gaan zij in gesprek met André Veneman, Directeur CSR van Akzo Nobel. Samen verkennen ze de verschillen en raakvlakken op het gebied van mvo en praten ze over samenwerkingsverbanden tussen grote Westerse bedrijfsleven en kleine producenten in ontwikkelingslanden.

Van persoonlijke naar economische groei
Tijdens dit bezoek zoeken de Indiërs naar antwoorden op complexe vragen hoe ze hun business kunnen versterken. Naar verwachting vertrekken ze naar India met veel nieuwe inzichten, maar ook met meer vragen. Om dit proces te optimaliseren, coacht een ervaren trainer van de Baak de Indiërs. De Baak draagt daarmee bij aan de persoonlijke en professionele groei die de counter visit tot gevolg zal hebben. De coaching is nieuw voor de Indiërs. Share People gelooft dat deze groei tot betere bedrijfsresultaten in India leidt, waar een groep arme producenten uiteindelijk van zal profiteren.

Hollands glorie
Om alle nieuwe kennis te kunnen plaatsen in de juiste context, duiken de Indiërs de Nederlandse maatschappij in. Na aankomst bevragen ze voorbijgangers in Utrecht centrum op onderwerpen zoals cultuur, economie, politiek en religie. Uiteraard is er ook aandacht voor Nederlands trots, zoals het bijwonen van een voetbalwedstrijd waarin Oranje strijdt voor de overwinning en een bezoek aan de Delta Werken Neeltje Jans.

Meer informatie
De ervaringen van de Indiërs zijn te volgen op http://www.sharepeople.nl/nl/doc.phtml?p=weblogs&author=28.

Wil je meer weten over de ervaringen van de Nederlanders tijdens DCDL India 2008, kijk dan op http://www.sharepeople.nl/nl/doc.phtml?p=weblogs&author=22.

Voor verdere persmogelijkheden tijdens het bezoek kun je contact opnemen met Marloes van Oorspronk, via mvanoorspronk@sharepeople.nl of 030-880 1563.