Deze development experience is bestemd voor managers en professionals uit Nederland en lokale projectleiders uit Kenya. Deelnemers zullen ter plaatse werken aan projecten van een internationale organisatie die zich inzet voor kinderarmoedebestrijding. Het gaat hierbij ondermeer om het uitbouwen van lokale bedrijfsmatige initiatieven en jongeren helpen bij het uitbouwen van hun ondernemerschap. Daarnaast wordt gewerkt aan persoonlijke reflectie en leiderschap. Een executive coach van Hay Group zorgt hierbij voor professionele begeleiding. Meer informatie, bel Better Future (0345-589060)