Vandaag heeft Holland Houtland de ‘Gids biobased bouwen 2022 en marktverkenning prefab concepten’ gepubliceerd.

Aedes kondigde onlangs aan 10.000 flexwoningen versneld aan te schaffen. Ook het Rijksvastgoedbedrijf 2.000 gaat woningen aanschaffen. Tot 2024 is de wens van minister Hugo De Jonge om 37.500 flexwoningen toe te voegen. Ook de provincie Noord-Brabant heeft de ambitie om een Brabantse Vloot Flexwoningen te ontwikkelen. Met circa 2.600 flexwoningen wil zij een extra flexibele schil toevoegen aan de woningen voor spoedzoekers. Holland Houtland heeft verkend of flexwoningen grootschalig biobased te realiseren zijn. Immers, zoals gedeputeerde Erik Ronnes van Noord-Brabant in het voorwoord van de gids zegt: “Bouwen met stro, hennep, vlas hout en nog veel meer plantaardige materialen biedt ontzettend veel kansen. Voor bouwers, bewoners en boeren. Hoe maken we de slag van deze showcases en gaan we biobased bouwen opschalen?” De gids biobased bouwen 2022 laat met de vijftig marktpartijen zien dat het kan. Holland Houtland pleit ervoor dat opdrachtgevers integraal al deze kansen pakken: ga voor kwaliteit en bouw in één keer goed.

Zeer betaalbaar juist ook voor corporaties!

De leveranciers kunnen grondgebonden, gestapelde of tijdelijke woningen leveren binnen het budget van de huurklassen van wooncorporaties. De helft van de leveranciers leveren zelfs woningtypen die bij uitstek geschikt zijn voor spoedzoekers, woningen in de laagste huurcategorie voor 1 à 2 persoonshuishoudens.

Prefab biobased woningen zijn snel beschikbaar

Woningbouwcorporaties, gemeenten en projectontwikkelaars maken zich regelmatig zorgen of er wel biobased woningen beschikbaar zijn: is onze wens haalbaar? Chantal van Schaik, directeur Holland Houtland: “Onze vraag aan de leveranciers was niet: kun je op korte termijn zes woningen leveren… Dat is namelijk heel lastig. Onze vraag wel was: wat kun je maximaal in 2023 produceren. Dan krijg je namelijk het antwoord: ruim 20.000 woningen.” Wat is het verschil? Een fabriek kan niet start stop aan en uit. Er is een gegarandeerde, constante afname nodig en dan zijn de levertijden geen enkel probleem, de huizen rollen van de band.”

En opschaalbaar: bijna 50 leveranciers gaan tot de max

Hoe ziet de opschaling de komende jaren eruit? Links de groei van de levercapaciteit van 2023 tot 2026. Rechts staat opschalingscapaciteit naar de productie van 121.000 huizen per jaar.

De drie voorwaarden om op te schalen zijn:

  1. Constante flow in de productie. Liever afname afspraken voor 5 jaar, dan een eenmalige mega order
  2. Uitbreiding van productielocaties
  3. Financiering

Met deze bouwstroom en het vergroten van productiefaciliteiten schalen de leveranciers op naar ruim 76.000 woningen in 2025. Dit omvat het totale aantal gewenste woningen per jaar voor Nederland. Vanaf 2027 staat de teller op jaarlijks 121.000 woningen!

Sandra Nap, directeur Holland Houtland: “Voor een constante productie door deze leveranciers is het nodig dat nieuwkomers ook een kans krijgen bij tenders om zich langjarig te bewijzen. Ook durven opdrachtgevers vaak niet de duurzame ambities in de tenders op te nemen omdat ze bang zijn dat dat te duur is. Dat misverstand over de prijs van de woonproducten is met deze marktverkenning uit de weg!”

Goedkoopste klimaatoplossing: van energietransitie naar materiaaltransitie, Parisproof!

De bouwsector is verantwoordelijk voor 40% van de CO2 uitstoot. Om binnen de 1,5 graad opwarming van de aarde te blijven, is er een eindig CO2-budget met een maximum uitstoot. M. van Leeuwen van duurzaamheidsexperts, Nibe BV. geeft aan dat dit budget in 2027 op is als we op de huidige manier doorbouwen. Om wel binnen het budget te blijven: ‘moeten we

minstens 50% van alle bouwwerken van hout of andere biobased materialen gaan maken. Met biobased concepten blijf je zeker binnen het budget.’  Als voor alle flexwoningen gekozen wordt voor Parisproof flexibele woningen, draagt zij direct bij aan de gezochte extra klimaattonnen voor de minister van klimaat!

Tenslotte, met prefab biobased bouw van het stikstofslot

Aan woningen die snel uit de fabriek rollen, hebben we nog niet zo veel als er vervolgens een stiktofslot op de bouwactiviteiten zit. Met prefab biobased bouw krimpt de stikstofbelasting fors, omdat de bouwactiviteiten grotendeels in de fabriek zijn en de huizen licht. Dit zorgt ervoor dat de bouw van het stikstofslot kan.

Bestel de gids hier