Rifkin schreef 19 bestsellers, adviseert de VN en de EU over klimaatvraagstukken en diende als adviseur voor wereldleiders als de Duitse bondskanselier Merkel, de Franse president Sarkozy en minister-president en EU-voorzitter Zapatero van Spanje. Volgens de European
Energy Review is er geen schrijver of denker die meer invloed heeft gehad op het ambitieuze klimaat- en energiebeleid van de EU dan Rifkin. Ook gaf hij in de afgelopen 35 jaar lezingen voor topmanagers van de grootste bedrijven in de wereld, honderden regeringen, maatschappelijke organisaties en universiteiten.
Rifkin vraagt al sinds de jaren ’80 aandacht voor klimaatverandering. Hij wordt beschouwd als de grondlegger en architect van de zogeheten Derde Industriële Revolutie. Dat is een lange termijnplan voor een duurzame economie, gebaseerd op duurzame energie, eerlijk verdeeld over de hele wereld. Daarmee kan zowel de economische crisis, de energiecrisis als de klimaatverandering opgelost worden.
In zijn visie kunnen alle gebouwen en huizen in de wereld dienen als energiecentrales waar zonne- of windenergie, waterkracht of geothermische energie worden opgewekt. Die stroom wordt via een wereldwijd net, te vergelijken met internet, verspreid en opgeslagen in brandstofcellen, waarmee ook voertuigen elektrisch aangedreven kunnen worden. Dit zorgt volgens hem voor een nieuw tijdperk van eerlijk verdeelde rijkdom. Niet alleen de EU, ook de VN-organisatie UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) heeft zijn plan omarmd.
In diverse interviews spreek Rifkin over een cruciaal moment voor de mensheid. ,,Onze hele beschaving is gebaseerd op fossiele brandstoffen. Nu kennen we de uiterste grenzen van globalisatie, gebouwd op deze conventionele energiebronnen. Deze brandstoffen zijn aan het eind van hun levensduur en de hele infrastructuur die erop gebouwd is hangt aan de beademing. Klimaatverandering gaat een stuk sneller dan we allemaal denken. Het eind van de menselijke beschaving is nabij. Daarom hebben we een economische strijdplan nodig voor de hele mensheid,” stelt Rifkin.
Hij stelt dat een combinatie van duurzame energie, opgewekt via gebouwen, en slimme distributie van stroom de wereldeconomie weer op gang kan brengen en tegelijkertijd de klimaatveranderingen kan stoppen. ,,Nederland kan een vooraanstaande rol spelen in het promoten van de Derde Industriële Revolutie in de EU en de rest van de wereld,” denkt Rifkin.