Meer dan 100 CEO’s van grote multinationale organisaties, allen lid van de Alliance of CEO Climate Leaders, zijn er sterk van overtuigd dat onze ambitieuze klimaatdoelstellingen alleen kunnen worden gerealiseerd met de steun van regeringen. Zij pleiten in een open brief dat regeringen hun ambities moeten verhogen en beleidswijzigingen moeten doorvoeren.

Wij erkennen de positieve vooruitgang tot nu toe. Bij het huidige beleid zal de uitstoot in 2030 naar verwachting 58 GtCO2e bedragen, 2 GtCO2e minder dan in 2019, maar nog altijd 25 GtCO2e meer dan wat nodig is om de opwarming tot 1,5 graden Celsius te beperken. Deze kloof komt overeen met de jaarlijkse uitstoot van 5,4 miljard auto’s. Als de onvoorwaardelijke NDC’s volledig worden uitgevoerd, ontstaat helaas nog steeds een kloof van 23 GtCO2e (UNEP Emissions Gap Report voor 2019 en 2022). Regeringen moeten hun ambities verhogen en beleidswijzigingen doorvoeren om dit gat te dichten, anders worden we geconfronteerd met een aanzienlijke bedreiging voor het bestaan van het menselijk leven en de natuur.

Deze brief schetst de maatregelen die regeringen en bedrijven volgens ons moeten nemen om het potentieel van de particuliere sector te ontsluiten en een weg in te slaan die de opwarming van de aarde beperkt tot 1,5 graden Celsius.

Nederlandse bedrijven

Tot de ondertekenaars van Nederlandse ondernemingen behoren:

  • Coen van Oostrom, Chief Executive Officer, Edge
  • Dolf van den Brink, Chief Executive Officer, HEINEKEN NV
  • Steven van Rijswijk, Chief Executive Officer, ING
  • Tex Gunning, Chief Executive Officer, LeasePlan Corporation N.V.
  • David Knibbe, Chief Executive Officer, NN Group
  • Dimitri de Vreeze, Co-Chief Executive Officer and Managing Board Member, Royal DSM
  • Roy Jakobs, Chief Executive Officer, Royal Philips
  • Eric Rondolat, Chief Executive Officer, Signify

Lees de volledige brief hier