Voor staatssecretaris Aboutaleb van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is dit een reden de Arbeidsinspectie nadrukkelijker een rol te geven bij het voorkomen van ongelijke beloning van werknemers. De inspectie mag werkgevers hierop aanspreken en hen verplichten tot onderzoek als er signalen zijn van ongelijke beloning.

De Arbeidsinspectie kan loongegevens van een bedrijf opvragen naar aanleiding van signalen van bijvoorbeeld de Commissie Gelijke Behandeling, vakbonden en ondernemingsraden. Als blijkt dat er ‘significante’ beloningsverschillen zijn tussen mannen en vrouwen in functies van (nagenoeg) gelijke waarde, dan kan de Arbeidsinspectie de werkgever verplichten om nader te onderzoek te doen en over de resultaten van dit onderzoek te overleggen met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.

Voor het onderzoek kunnen werkgevers bijvoorbeeld gebruikmaken van de Quick Scan Gelijke Beloning en een managementtool die op www.gelijkloon.nl beschikbaar zijn. In de komende tijd wordt het voornemen van de staatssecretaris verder uitgewerkt.