De verschillen zijn groot. Zo geven de grootste bedrijven van Nederland, Shell, Unilever en Philips het goede voorbeeld. Deze concerns splitsen de beloning uit in basissalaris, bonus en optie- of aandelenbeloning. Tevens wordt deze informatie per bestuurder en commissaris gegeven. Opvallend is dat bedrijven uit de Midkap relatief slecht scoren.

Volgens de onderzoekers moet een behoorlijk aantal bedrijven nog een forse slag maken naar meer transparantie. Veel jaarverslagen voldoen slechts aan de minimumeisen van de oude wetgeving. Per 1 september is een nieuwe wet van kracht die bedrijven verplicht meer inzicht te geven in de bezoldiging van bestuurders. Volgens Hay is het voor de makers van de komende jaarverslagen ‘de grote uitdaging’ om het beloningsbeleid openbaar te maken inclusief de vertaling daarvan naar individuele salariëring. ‘Met behulp daarvan kunnen aandeelhouders de redelijkheid van de beloning toetsen en bepalen of maatschappelijke oordelen over bijvoorbeeld zelfverrijking reëel zijn.’

Optieregelingen worden relatief goed uitgelegd. Wat echter vaak ontbreekt is informatie over de afdekking van optieverplichtingen. Van de Midkapfondsen komt CSM als beste uit de bus en Vedior als slechtste. Van de kleinere bedrijven wint Sligro en is Samas de verliezer. Van de AEX-fondsen bungelen KPN en ASML in de staart van het klassement.