Belgische overheid gaat aan de slag met de CO2-Prestatieladder

De Vlaamse regering stemt in met de lancering van een driejarige pilootfase (periode september 2019 – september 2022) om de implementatie van de CO2-prestatieladder bij overheidsopdrachten te testen.

Na transport zijn gebouwen de grootste bron van CO2 in Vlaanderen. De Vlaamse regering nam al tal van maatregelen om de CO2-uitstoot van gebouwen terug te dringen. Vlaams minister-president Geert Bourgeois wil nu, samen met de Waalse regering trouwens, een stapje verder gaan met de invoering van een CO2-prestatieladder bij grote overheidsopdrachten.

Het Vlaams Gewest komt overeen deze pilootfase samen met het Waalse Gewest te financieren voor
een bedrag van 72.785 euro per Gewest. Tijdens de pilootfase zullen de entiteiten van de Vlaamse
overheid (o.a. Het Facilitair Bedrijf, de VMSW en de entiteiten van het beleidsdomein MOW) de CO2-
prestatieladder testen in overheidsopdrachten voor werken boven de Europese drempel (samen
minstens 10 overheidsopdrachten). De betrokken entiteiten zullen deze pilootprojecten evalueren
zodat de Vlaamse Regering een besluit kan nemen over de structurele implementatie van de CO2-
prestatieladder bij overheidsopdrachten van de Vlaamse overheid.

Er zal voor het proefproject een opvolgingsgroep samengesteld worden met vertegenwoordigers van
o.a. het departement Omgeving, het departement Mobiliteit en Openbare Werken, het departement
Kanselarij en Bestuur, het Agentschap Facilitair Bedrijf, en de Vlaamse bouwsector, waaronder de
Vlaamse Confederatie Bouw, Bouwunie en het Netwerk Architecten Vlaanderen.

Download de documenten (pdf)

CO2-prestatieladder – bijlage: Overeenkomst over de gezamenlijke implementatie van de CO2 Prestatieladder
CO2-prestatieladder – bijlage: Rapport ‘Business Case CO2-Prestatieladder in België’

CO2-prestatieladder – bijlage: Onderzoek naar de invoering van de CO2-Prestatieladder in België (samenvatting)

Share Button