De Belgische economische actoren weten waaraan zich te houden: 46 stakeholders definieerden het Belgisch MVO, legden de terminologie vast en omschreven de rol van de overheid.

In België zal men in de drie gewesten spreken van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen als “een proces waarbij ondernemingen vrijwillig streven naar verbetering op bedrijfs- en maatschappelijk vlak door op systematische wijze economische, milieu- en sociale overwegingen op een geïntegreerde en coherente manier in de gehele bedrijfvoering op te nemen, waarbij overleg met stakeholders, of belanghebbenden van de onderneming deel uitmaakt van dit proces”.

Onderstrepen we ook het woord ‘coherentie’, waar men naar streeft zowel binnen als buiten de onderneming, in binnen- en buitenland. Dieter Vander Beke, adviseur verbonden aan het kabinet Van Weert, legt uit: “We wilden ook de ideëen van de stakeholders over de rol van de overheid op het gebied van MVO in kaart brengen en stimuleren. De weerhouden ideeën werden overgenomen in een actieplan dat in oktober aan de regering wordt overgemaakt”. Te preciseren valt dat: “de overheid, als orgaan met meerdere aspecten – consument, investeerder, aandeelhouder, partner, wetgever, controleorgaan, werkgever, enzovoort – MVO moet promoten en het goede voorbeeld moet geven. Het gaat dus degelijk om een actieplan waarvan de implementering bij de politiek berust.”

Andere resultaten? De stakeholders verwachten van de overheid een duidelijke langetermijnvisie inzake MVO en een eenduidige aanpak tussen de drie gewesten. We bevestigen ook de wil om MVO bij KMO’s te ontwikkelen en de rol van ‘Maatschappelijk Verantwoord Investeren’ als hefboom voor MVO.