Op 14 april heeft de Staatssecretaris het ‘Beleidsprogramma circulair textiel’ aan de Tweede Kamer gestuurd. Juist in deze tijden van crisis, die ook gevolgen heeft voor de textielinzameling, -verwerking en -afzet, is daarmee een stip aan de horizon gezet en inzicht gegeven in de weg daarnaartoe. Zo bevat het beleidsprogramma een aantal doelstellingen waarvan de eerste, een doelstelling omtrent recycling van niet herbruikbaar textiel en het opnemen van gerecycled/duurzaam materiaal in textielproducten, al per 2025 gerealiseerd moet zijn. In 2050 moet de textielketen volledig circulair.

Het beleidsprogramma bevat drie lijnen. De eerste lijn ziet op de ontwerp en productiefase, de tweede lijn op de aanschaf- en gebruiksfase en de derde lijn op de afdankfase. Onderwerpen als producentenverantwoordelijkheid en de inrichting van een ketenoverleg zijn in het Beleidsprogramma verder uitgewerkt. Wat betreft producentenverantwoordelijkheid wordt ingezet op een vrijwillige uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. De Staatssecretaris geeft aan hierover in het voorjaar van 2021 een voorstel te zullen doen aan de Tweede Kamer. Het Ketenoverleg moet leiden tot samenwerking tussen partijen, vanuit eigen rol en verantwoordelijkheid, om de ambities uit het Beleidsprogramma te bereiken. Aan het ketenoverleg zullen in ieder geval Modint, INretail, koplopende bedrijven, VNG, BKN, VHT en NVRD deelnemen.

Naast het beleidsprogramma zijn ook een drietal onderzoeken aan de Tweede Kamer gestuurd. Het gaat om een onderzoek ‘Kledinglabels: nauwkeurig of niet’ naar de nauwkeurigheid van de verklaringen over de samenstelling van kledinglabels, het ‘Fast Fasion onderzoek’ naar de problemen en negatieve gevolgen van fast fashion voor het milieu en de ‘Massabalans textiel 2018’ naar de massabalans van het ingezameld afgedankte textiel in Nederland en de route en resultaten van de verwerking.

Download de brief waarin het Beleidsprogramma aan de kamer werd gestuurd, treft u hier aan.