In 2050 moet de Nederlandse economie circulair zijn. Dat is het overkoepelende doel van het kabinetsbeleid voor de circulaire economie. In een circulaire economie is er eigenlijk geen ‘afval’, omdat ‘afval’ weer als grondstof dient voor nieuwe producten. Door dit hergebruik worden er geen kostbare grondstoffen meer verspild. Het bedrijfsleven speelt in de transitie naar een circulaire economie een belangrijke rol. Dat geldt in het bijzonder voor de bouwsector, die veel grondstoffen gebruikt. Om de dialoog over circulair ondernemen in de bouw te stimuleren, publiceert PBL negen inspirerende beeldverhalen.

De beeldverhalen gebaseerd op interviews met vertegenwoordigers van negen bedrijven uit de bouwsector. Ze zijn gemaakt door Theo Baart (beeld) en Jan Rutten (tekst), in opdracht van het PBL. Ze interviewden ondernemers, vroegen naar hun nieuwe samenwerkingsverbanden, en
fotografeerden circulaire productieprocessen, innovatieve toepassingen en bouwplaatsen. Hun rondreis langs bedrijven en projecten leverde negen boeiende verhalen op, in beeld en woord.

Inspiratie voor bedrijven

Doel van de beeldverhalen is om de dialoog over circulair ondernemen te voeden en om te leren van de manier waarop de negen bedrijven kansen benut hebben, of met belemmeringen omgingen. Samenwerking blijkt voor de bouwsector het sleutelwoord. Ondernemers zoeken elkaar op en werken samen – om aan bijvoorbeeld andere grondstoffen, nieuwe leveranciers en nieuwe afzetmarkten te komen. Hoe gaan de geïnterviewde ondernemers deze nieuwe samenwerking aan, wat lukt wel en wat (nog) niet? Hoe herkennen en benutten zij kansen voor circulair bouwen?
Inzichten voor overheidsbeleid Ook voor overheden, nationaal en decentraal, kunnen de verhalen als inspiratie dienen. Overheden vervullen een belangrijke rol als opdrachtgever van bouwprojecten, of als vergunningverlener bij – bijvoorbeeld – gebiedsontwikkeling. De beeldverhalen kunnen bijdragen aan meer inzicht bij bestuurders en ambtenaren van provincies, gemeenten en waterschappen, in de rol die zij kunnen spelen om circulair bouwen te bevorderen. Welke lessen kunnen overheden trekken uit de ervaringen van bedrijven?

Naar de negen beeldverhalen