Bedrijven werken samen aan bosbehoud in de tropen om hun klimaatdoelen te realiseren en duurzame ontwikkeling te bevorderen  

Internationaal energiebedrijf Shell, energieleverancier Greenchoice en het kleine groene kledingmerk DutchSpirit hebben zich aangesloten bij het REDD + Business Initiative. Dit initiatief helpt bedrijven om het behoud van tropische bossen in te passen in de strategie van die bedrijven om klimaatverandering aan te pakken.

Rudi Daelmans (Tarkett), voorzitter van het REDD + Business Initiative: “We zijn zeer content met deze nieuwe leden. De deelname van zowel twee vooraanstaande en gevestigde marktleiders in de energiesector als een kleine groene pionier in de kledingsector toont dat iedereen bij kan dragen, van wereldwijd opererende bedrijf tot kleine groene ondernemer. En dat het belang van duurzaam landgebruik om klimaatverandering tegen te gaan breed is doorgedrongen. We hopen dat het ook andere bedrijven zal aanmoedigen zich bij ons aan te sluiten. Om het klimaatrisico te beheersen, te investeren in de veerkracht van ecosystemen en vooruitgang te boeken met de sustainable development goals (SDG’s)”.

Het REDD+ Business Initiative werd opgezet door de Nederlandse energiebedrijven Eneco en Essent, vloerenbedrijf Tarkett (voorheen Desso), handelsmaatschappij Cocoanect, de Nederlandse Ontwikkelingsbank FMO, klimaatmarkt bedrijf Ecosphere + en MVO Nederland/ De Groene Zaak. Deze partijen tekenden in 2017 een samenwerkingsovereenkomst om gezamenlijk te investeren in bosbeheer en duurzame landbouw in de tropen op basis van REDD+. REDD+ staat voor Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation, een mechanisme dat is ontwikkeld in het kader van het VN Klimaatverdrag en dat onderdeel is van het Akkoord van Parijs.

Ontbossing in de tropen is verantwoordelijk voor ruim 10% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Het is ook een van de grootste bedreigingen voor de biodiversiteit in de wereld. Goed nieuws dus dat het stoppen van die ontbossing een van de meest kosten-effectieve maatregelen is om klimaatverandering tegen te gaan. Een recente studie[1] toont aan dat tegengaan van ontbossing in combinatie met andere natuurlijke klimaatoplossingen 37% van de emissiereductie kan leveren die nodig is om de doelstellingen van Parijs in de periode tot 2030 te realiseren.

De aankondiging van Shell om deel te nemen aan het REDD + Business Initiative houdt verband met de lancering van een nieuw programma van Shell dat (zakelijke) klanten in staat stelt de onvermijdelijke uitstoot van hun wagenpark te compenseren. Dit wordt nu aangeboden in de Benelux en past in de ambitie van het bedrijf om de netto CO2-voetafdruk te verkleinen, niet alleen ten gevolge van de emissies van eigen activiteiten, maar ook ten gevolge van het gebruik van Shell-producten.

Marjan van Loon, president directeur Shell Nederland stelt: “We hebben elke beschikbare oplossing nodig om het broeikaseffect tot 2 ° C en bij voorkeur tot 1,5 ° C te beperken. De natuur speelt een cruciale rol bij het verzachten van de klimaatverandering. Investeringen van bedrijven helpen de bijdrage ervan te vergroten”.

Greenchoice heeft al een geschiedenis in REDD + en investeert de laatste 14 jaar in internationale bosprojecten in zeven verschillende landen om de CO2-uitstoot van het gasverbruik van de klanten te compenseren. De organisatie levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de strijd tegen klimaatverandering en het betrekken van klanten bij op natuur gebaseerde oplossingen. Het sluit aan bij de visie van de organisatie om echt werk te maken van een schonere en groene wereld.

Nieuw voor de markt van emissiereductie door bosbehoud is DutchSpririt, een producent van duurzame bedrijfskleding. Voor elke verkocht kostuum worden de onvermijdelijke emissies voor het maken van dat kostuum gecompenseerd met boscredits.

De leden van het REDD + Business Initiative ondersteunen het Tambopata-Bahuaja Biodiversity Reserve project[2] in Peru als hun voorbeeldproject. Dit project beschermt 820.000 hectare regenwoud, vermijdt 4 miljoen ton koolstofemissies tot aan 2021 en bevordert de duurzame cacoateelt door zo’n 400 lokale boeren. Het project wordt gefinancierd met de opbrengsten van de verkoop van de cacao en van geverifieerde carbon credits aan de leden van het REDD+ Business Initiative en aan anderen. De verkoop van koolstofcredits en cacao loopt via Ecosphere +, onderdeel van het Althelia Climate Fund dat wereldwijd opereert.

Share Button