Zo’n certificering is vaak een kostbare en tijdrovende activiteit. Toch blijkt maar liefst 93 procent van de bedrijven tevreden over hun vrijwillige besluit. Bij de argumenten domineert het eigen belang van de bedrijven. Men vindt dat door het certificatieproces het bedrijf veel beter op orde is geraakt, dat er aantrekkelijke besparingen in de bedrijfsvoering worden gerealiseerd, dat het certificaat een goed verkoopargument is tegenover de klanten en dat er minder gezeur met vergunningverlenende overheden is. Ook argumenten van maatschappelijk verantwoord ondernemen worden genoemd. Dat de helft van de bedrijven ook geld verdient aan het hebben van een gecertificeerd milieuzorgsysteem, is een onverwachte uitkomst. Hoewel de extra winst voor veel bedrijven niet gemakkelijk te kwantificeren is, komen de bedrijven die daar wel zicht op hebben met schattingen die gemiddeld neerkomen op een extra winst van zo’n 60.000 euro per jaar.
Internationaal is Nederland met duizend gecertificeerde bedrijven koploper. Maar in absolute zin zullen we snel ingehaald worden door onder andere de Aziatische landen, die het belang van een goede bedrijfsmilieuzorg ook heel duidelijk zien, aldus SCCM. De papierindustrie heeft het hoogste percentage gecertificeerde bedrijven (bijna negentig procent). Onder de duizend gecertificeerde bedrijven zitten zowel grote, middelgrote als kleine bedrijven. Alle grote Nederlandse industriële bedrijven als Akzo, Philips, Shell en Corus hebben inmiddels een ISO 14001-certificaat.
Zeventig procent van de gecertificeerde bedrijven vindt dat de overheid moet bevorderen dat meer bedrijven hun milieuzorgsysteem laten certificeren. Een kwart van de bedrijven pleit voor een financiële aanmoedigingspremie vanuit de overheid, een kwart vindt dat de overheid strenger moet worden voor niet-gecertificeerde bedrijven.