Industrievereniging Lage Weide en elf bedrijven op Lage Weide bekrachtigen op 8 juli 2013 in aanwezigheid van wethouder Mirjam de Rijk (Economische zaken, Milieu en Duurzaamheid) hun inzet voor een CO2 neutraal Lage Weide. Het bedrijventerrein gaat hiermee de volgende fase in van verduurzaming, na de revitalisering van het gebied en de verbetering van de haven en de infrastructuur. De elf koplopers zijn de eerste die investeren en zich actief inzetten om tot een Masterplan voor een CO2 neutraal Lage Weide te komen. Met de ondertekening van een energiescan zetten de ondernemers de eerste stappen: het in kaart brengen van besparingspotentieel, het delen van informatie over energie en warmteverbruik en het benutten van die informatie voor businesscases en een investeringsagenda.

Met het Masterplan Duurzaam Lage Weide onderzoeken ondernemers bijvoorbeeld de mogelijkheden voor energie-uitwisseling en gezamenlijke inkoop. Op bedrijfsniveau zoeken de ondernemers naar natuurlijke momenten voor aanpassingen aan of vervangingen van installaties. Zo houdt de ondernemer de investeringen zo laag mogelijk. Technisch adviesbureau-installatiebedrijf Warmtebouw Utrecht B.V. is geselecteerd door de Industrievereniging Lage Weide en de gemeente Utrecht om de bedrijven hierin bij te staan. De ambities van Industrievereniging Lage Weide sluiten aan bij de ambities van de gemeente Utrecht zoals vastgelegd in het programma Utrechtse Energie!

De bedrijven die op kop lopen zijn Agrifirm Plant (Ckb Midwest), UW Reïntegratie, DEMU Metaalindustrie, Ievema Beheer, Actacom, Aannemersbedrijf Oskam, Stamhuisgroep, Bonder Recycling en Overslag, Warmtebouw Utrecht, Selektvracht en Exploitatiemaatschappij Hoek.

 Industrievereniging Lage Weide (ILW) is de initiatiefnemer van Duurzaam Lage Weide en heeft met ondersteuning van de gemeente Utrecht het traject in gang gezet en de achterban gemobiliseerd. Utrecht subsidieert 50 % van de kosten voor het maken van de energiescans en het opstellen van het Masterplan, om zo de bedrijven te ondersteunen bij hun verduurzamingambities. De eerste elf ondernemers spreken met het ondertekenen af dat zij zich samen willen inzetten voor een duurzaam Lage Weide. Samen met andere belanghebbenden en leden werkt de ILW aan dit plan voor verduurzaming van het bedrijventerrein, voor en door ondernemers op het terrein. Wethouder Mirjam de Rijk: “Dit is een mooie eerste stap. Zo wordt Lage Weide een vitaal en duurzaam bedrijventerrein met een aantrekkelijk vestigingsklimaat.” 

Het streven naar een CO2 neutraal terrein is een vervolg op eerdere gezamenlijke ontwikkelingen op Lage Weide. In samenwerking met de ondernemers hebben gemeente Utrecht, Provincie en het Ministerie van Economische Zaken de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in de revitalisering van het bedrijventerrein. Door onder andere aanpassingen in de infrastructuur, het vergroten van de verkeersveiligheid, de herinrichting van groengebieden, het verbeteren van voetgangers- en fietsverbindingen heeft Lage Weide een aanzienlijke kwaliteitsimpuls gekregen. Met deze revitaliseringprojecten is een bedrag van ruim € 3 miljoen gemoeid. Daarnaast zijn in 2012 ook de werken aan de havens afgerond. Jos van Rooijen, van ILW: “De bedrijven op Lage Weide zijn zeer ingenomen met de revitalisering. Er werken dagelijks 17.000 mensen op Lage Weide, het is dus zeer belangrijk voor de werkgelegenheid in Utrecht en dat gewerkt wordt in een prettige omgeving.”